Sidebar

GMC is drono x

Mokslas - tai nuostabi kelionė. Keliaukime kartu!

 

Šios studijų programos tikslas − parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius produktyviai dirbti biotechnologijos įmonėse arba tęsti studijas doktorantūroje: turinčius gerus eksperimentinio darbo ir organizacinius įgūdžius, reikalingus įvairių pramoninių bei medicininių biotechnologijų kūrimui ir diegimui pramonėje bei paslaugų sferoje, kelti naujas hipotezes, planuoti mokslinius tyrimus, suprasti metodologiją, analizuoti ir pristatyti rezultatus mokslinei bendruomenei bei visuomenei, pasiruošusius efektyviai bendradarbiauti su mokslininkais, inžinieriais ir vadybininkais, produktyviai prisidėti prie tarpdisciplininių komandų, sprendžiant sudėtingus uždavinius.

Kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras

Trukmė: 2 metai

Studijų forma: nuolatinės studijos

Studijų programos "Molekulinė biotechnologija" privalomieji dalykai:

I semestras (30 ECTS kreditų):                                     II semestras (30 ECTS kreditų):         

Biotechnologinių projektų kūrimas ir vystymas (5)       Biotechnologijos verslo vystymas (5)

Bioetika ir biosauga (5)                                                Pasirenkamasis dalykas (5)

Pasirenkamasis dalykas I (5)                                       Pasirenkamasis dalykas (5)

Pasirenkamasis dalykas II (5)                                      Pasirenkamasis dalykas (5)

Pasirenkamasis dalykas III (5)                                     Projektas II (10)

Projektas I (5)

III semestras 30 (ECTS kreditų):                                  IV semestras (30 ECTS):

Projektas III (30)                                                          Baigiamasis magistro darbas (projektas IV) (30)

 

Pasirenkamieji dalykai (ECTS kreditai):

Pažangi šviesos mikroskopija (5)                                   Mikrobiologiškai aktyvūs junginiai (5)

Analitinė biochemija (5)                                                  Mikroskysčių technologijos (5)

Biokatalizė (5)                                                                 Molekulinė diagnostika (5)                  

Biomolekulių simuliacija (5)                                            Molekulinė medicinos mikrobiologija (5)          

Biomolekulių struktūra ir funkcijos (5)                             Molekulinės savitvarkės sistemos ir nanobiotechnologijos (5)

Biojutikliai (5)                                                                  Neglobuliniai baltymai (5)                 

Baltymų sąveikos su ligandais termodinamika (5)          Baltymų ekspresijos sistemos (5)

Ląstelės biologija (5)                                                       Baltymų struktūrinė bioinformatika (5)

Eukariotinių ląstelių proteomika ir jų reguliacija (5)         Sintetinė biologija ir bioinovacijos (5)

Klinikinių tyrimų pagrindai (5)                                          Spektroskopija (5)

Genų inžinerija CRISPR-Cas sistema (5)                       Kamieninių ląstelių technologijos (5)

Žmogaus biologija (5)                                                      Audinių inžinerijos technologijos (5)

Imunotechnoogija (5)                                                      Lipidų technologijos ir jų taikymas (5)

Į šią studijų programą priimami:

  • baigę gyvybės mokslų krypčių bakalauro studijas.
  • baigę chemijos, medžiagotyros, fizikos, matematikos, informatikos gamtos išteklių technologijų, medžiagų technologijų, polimerų ir tekstilės technologijų, jūrų technologijų, biotechnologijų, maisto technologijų, chemijos ir proceso inžinerijos, informatikos inžinerijos bakalauro studijų programas.

Molekulinės biotechnologijos magistrinės studijų programos pagrindas yra projektas, kurio tikslas – plėtoti ir gilinti bendrąsias, profesines ir dalykines kompetencijas, formuoti būsimų specialistų profesinį identitetą, tobulinti praktinio darbo gebėjimus. Studentai projekto metu lavins savo gebėjimus savarankiškai planuoti, organizuoti, įgyvendinti, vertinti ir įsivertinti, kritiškai reflektuoti savo vykdomą veiklą savarankiškai dirbant mokslinėse laboratorijose ar įmonėse. Projektas prasideda I semestre, tęsiamas II ir III semestruose, o baigiamasis projekto etapas pristatomas IV semestre. I semestro pirmą studijų mėnesį studentas išklauso dalyko „Projektas I” dalį, kurioje pristatomos projektų temos, moderatoriai, mokslinės laboratorijos. Studentas pasirenka projekto temą, kurią vykdys 4 semestrus. Kartu su projekto vadovu (moderatoriumi) I semestre studentas sudarys projekto vykdymo individualų planą, kuriame bus numatytas projekto tikslas, uždaviniai, numatomi darbai. Projekto vykdymo metu yra numatytos konsultacijų valandos, kurios skirtos studentų konsultacijoms su mentoriumi. Konsultacijų metu aptariama projekto eiga, problemos, diskutuojama, kritiškai reflektuojant apmąstoma projekto veikla, kolegialiai ieškomi profesinių problemų sprendimo būdai.

Karjeros galimybės:

Programą baigę absolventai gali tęsti studijas technologijų ar fizinių mokslų sričių doktorantūroje (trečioji studijų pakopa) Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Programą baigę absolventai turės labai plačias specializacijos galimybes darbo rinkos segmentuose tokiuose kaip: farmacija, biofarmacija, pramoninė biotechnologija, biomedžiagų gamyba, molekulinių įrankių tyrimams bei medicinai kūrimas ir gamyba, ekologinių aplinkos veiksnių tyrimas, biojutiklių inžinerija, biomolekulinių sąveikų ir sąveikų sistemose modeliavimas, molekulinė neuroinžinerija.

Molekulinės biotechnologijos studijų programos komitetas:

Pirmininkė – dr. Inga Matijošytė (

Nariai:

Dr. Daiva Baltriukienė

Dr. Urtė Neniškytė

Prof. Rolandas Meškys

Dr. Ingrida Prigodina Lukošienė

Agnė Vaitkevičienė (soc. partnerė)

Giedrius Žunda (soc. partneris)

Daugiau apie galimybes, kurias suteikia GMC, sužinosite čia.

Apie galimybes gauti paramą studijoms Lietuvoje:

sm pf x

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos