Sidebar

Priėmimas į doktorantūrą Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vykdomas vadovaujantis priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete taisyklėmis.

Gyvybės mokslų centre doktorantūros studijos vykdomos gamtos mokslų (Biochemijos (N 004), Biofizikos (N 011), Biologijos (N 010), Ekologijos ir applinkotyros (N 012), Zoologijos (N 014)) bei technologijos mokslų (Chemijos inžinerijos T 005) kryptyse.

Norintys dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse, dokumentus ar jų skenuotas kopijas pateikia internetu, prisijungus prie Vilniaus universiteto priėmimo į trečiosios pakopos studijas internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (ISAS), adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.login nuo 2022 m. gegužės 17 d. iki 2022 m. birželio 24 d. (iki 24:00 val.). Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus, prašymas laikomas neužregistruotu.

Stojimo į doktorantūros studijas dokumentų pateikimo eiga:

1. Sumokama stojamoji įmoka

Stojamoji studijų įmoka – 15 EUR. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti įmokos kvite.

Įmokų kvitai:

2. Internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.login pateikiamas prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse. Prašyme nurodoma mokslo sritis, mokslo kryptis, studijų forma (nuolatinė ar ištęstinė) ir finansavimo pobūdis. Pageidaujama disertacijos tematika pasirenkama ISAS sistemoje iš pateiktų tematikų sąrašo. Gyvybės mokslų centre 2022 m. priėmimui siūlomų tematikos ir jų aprašai pateikiami žemiau.

Kartu su prašymu pateikiamos šių, būtinų dokumentų skenuotos kopijos:

  • magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijos;
  • gyvenimo aprašymas;
  • dviejų tos krypties, į kurią stojama, mokslininkų rekomendacijos. Stojant į biochemijos mokslo krypties doktorantūrą būtina pateikti tematikos, į kurią stojama, vadovo (-ės) rekomendaciją;
  • savo mokslo darbų (jeigu tokių yra) sąrašas ir kopijos;
  • asmens dokumento kopija ir, jei yra, pavardės keitimą liudijantis dokumentas;
  • stojamosios įmokos kvito kopiją;
  • stojamosios įmokos kvito kopiją;
  • kitus, stojančiojo nuomone, svarbius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą apie įvairių kursų baigimo pažymėjimus ar doktorantūros lygio išlaikytus egzaminus ir pan.;
  • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete (patvirtinama sistemoje pateikiant priėmimo dokumentus).

Stojant į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą iki motyvacinio pokalbio turi būti komiteto pirmininkui pateikiamas projektas ir parengiamas pristatymas pasirinkta tyrimų tema.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos