Sidebar

Birželio 4 – 10 dienomis Gyvybės mokslų centre (GMC) apginti bakalauro ir magistro baigiamieji darbai.

2021 metais Biologijos studijų programoje baigiamuosius bakalauro darbus apsigynė 19 studentų. Darbai buvo rašomi botanikos, entomologijos, ornitologijos, ekologijos, augalų biologijos, parazitologijos ir etologijos srityse. Ištirta paprastojo suopio (Buteo buteo) mityba perėjimo metu. Nustatyti šarkų (Pica pica) lizdavičių pasirinkimo ypatumai Vilniaus mieste. Tirtos smulkiųjų graužikų kraujo bakterinės infekcijos. Išsiaiškinta Hemoproteus parazitų įvairovė natūraliai užsikrėtusiuose laukiniuose paukščiuose. Nustatyta kraujasiurbių vabzdžių sparvų (Diptera, Tabanidae) įtaka virusinių ir pirmuonių sukeliamų ligų pernešime. Tirta kraujasiurbės musės Stomoxys calcitrans biologija bei jų reikšmė patogenų pernešime. Ištirta plėviasparnių vabzdžių įvairovė negyvoje medienoje. Ištirta Malezo gaudyklėmis surinktų vabzdžių įvairovė Šyšos polderyje (Šilutė raj.) ir Žuvinto ežero apylinkėse. Revizuoti Autographa genties drugiai Lietuvos muziejuose. Išsiaiškinti grobuoniškų klosčiavapsvių rūšių antrininkių ekologinių nišų skirtumai. Tirti ir išsiaiškinti saugomų Vertiginidae šeimos moliuskų biologijos ir ekologijos ypatumai Kėdainių ir Anykščių rajonuose. Palygintas kai kurių kontrolės priemonių efektyvumas prieš invazines šliužų rūšis. Nustatyti grupės tankio įtaka pilkųjų ruonių (Halicoerus grypus) jauniklių asociacijų sudarymui žindymo laikotarpiu. Nustatyta augimo reguliatorių įtaka bulvių (Solanum tuberosum L) mikroaugalams in vitro. Atlikta padraikų (Diphasiastrum Holub) genties rūšių vegetatyvinių ūglių morfometrinė analizė Lietuvoje. Išsiaiškinti stabiliųjų anglies izotopų (12C ir 13C) pasiskirstymo miškinio pataiso (Lycopodium annotinum L.) augaluose ypatumai.

Šiemet Neurobiofizikos bakalaurinėje studijų programoje apginta 11 baigiamųjų darbų. Darbų tematikos gerai atspindi studijų programos pavadinimą: 6 iš jų galima priskirti neuromokslų sričiai, likusius 5 – biofizikai. Neuromokslų tematikos darbuose nagrinėti informacijos apdorojimo smegenyse principai, elektrinio smegenų aktyvumo (EEG) ypatumai bei pokyčiai sutrikimų ir ligų atvejų. Biofizikinių darbų tematikos dar platesnės: nuo biomolekulių sąveikos analizės, elektrinių signalų ląstelėse nagrinėjimo iki mikrogravitacijos įtakos mielių ląstelėms. Darbai parengti ne tik GMC, bet ir bendradarbiaujant su VU Filosofijos fakultetu, Nacionaliniu vėžio institutu, Respublikine Vilniaus psichiatrine ligonine.

Mikrobiologijos ir biotechnologijos bakalauro studijų programoje šiais metais buvo apgintas 21 baigiamasis bakalauro darbas. Didžioji dalis darbų parengti VU Gyvybės mokslų centro laboratorijose. Studentai pristatė darbus, kuriuose nagrinėtos tokios temos, kaip „Cheminių junginių ir impulsinio elektrinio lauko sinergistinis poveikis [PSI] prionui Saccharomyces cerevisiae ląstelėse“, „Sidabro nanodalelių įtaka žaliadumblių Haematococcus pluvialis kultūros augimui, morfologijai ir astaksantino koncentracijai“, „Proteolizinius fermentus sintetinančių psichrofilinių ir termofilinių mikroorganizmų paieška“, „Lactobacillus paracasei mažosios nekoduojančios RNR sLCB2236-, suteikiančios atsparumą antibakteriniams veiksniams, veikimo mechanizmo tyrimas“. Nemaža dalis pristatytų darbų buvo skirti rekombinantinių baltymų/fermentų (mikrobinių lipazių, esterazių, kalogeno tipo batymų, ureazių-chelazių, bakteriocinų, žiedadulkių alergenų ir kt.) sistemų kūrimui ir sintezei heterologinės raiškos sistemose. Visi darbai apginti labai gerai arba puikiai. Studentų pateiktos naujos įžvalgos ir atradimai neabejotinai bus svarbūs tolimesniuose mikrobiologijos ir biotechnologijų tyrimuose.

Molekulinės biologijos bakalauro darbus gynėsi 22 studentai. Daugiausiai bakalauro darbų (8 darbai) skirta žmogaus ląstelėse vykstančių procesų tyrimui: naujų žmogaus ligų detekcijos žymenų paieškai ir testavimui, kamieninėse ir patogeninėse vėžinėse ląstelėse vykstančių procesų tyrimui bei fundamentinių ląstelėse vykstančių patogenezės procesų tyrimui. Net 7 darbuose pristatytas rekombinantinių DNR konstruktų ir baltymų kūrimas, siekiant juos vėliau pritaikyti ligų diagnostikai, ląstelių procesų stebėjimui, genetinei modifikacijai ar reguliacijai. 4 darbuose tirta gyvūnų genetinės įvairovė, įvairių veiksnių genotoksiškumas gyvūnams, ieškota žmogui svarbių atsparumo antibakterinėms medžiagoms genų aplinkoje. Likę darbai skirti biotechnologijai skirtų fermentų tyrimui ir modifikavimui, siekiant juos patobulinti (2 darbai) ir bionformatinei baltymų analizei (1 darbas).
Net 13 bakalauro darbų buvo paruošti GMC (BChI - 4, BMI - 4, BTI - 5), 2 darbai paruošti VU FTMC, o likę - kituose moksliniuose institutuose (GTC - 3, NVI - 3, IMC - 1).

2021 metais biologinės įvairovės studijų programoje magistro baigiamuosius darbus apsigynė 7 studentai. Biologinės įvairovės magistro baigiamuosiuose darbuose nagrinėjamos botaninės ir zoologinės temos. Darbai buvo rašomi parazitologijos, entomologijos, ornitologijos, mikologijos ir augalų biologijos srityse. Nustatyta siauralapio gauromečio eterinių aliejų sudėtis ir aptartos galimybės komerciniam jų išgavimui. Išsiaiškinti molekuliniai morfologiškai identiškų paukščių maliarinių parazitų požymiai ir infekcijos intensyvumo įtaka šių parazitų gyvenimo ciklui. Išsiaiškinti Trypanosoma genties ir jiems artimų parazitų paplitimas Lietuvos smulkiuosiuose mašaluose. Ištirta taukinių šeimos (Sarcosomataceae) grybų paplitimo ir biologijos bei ekologijos ypatumai Lietuvoje. Ištirta milčiaus (Tenebrio molitor) lervų ir suaugėlių reakcija į tam tikrus eterinius aliejus bei grybų lakiuosius organinius junginius. Nustatyti mažojo erelio rėksnio (Clanga pomarina) lizdaviečių pasirinkimo ypatumai Biržų rajone. Ištirta Šalčininkų rajono minuojančių drugių fauna ir trofiniai ryšiais.

2021 06 10 Mikrobiologijos magistro studijas baigė 13 studentų. Darbuose buvo nagrinėtos aktualios mokslinės problemos. Darbų tematika buvo labai įvairi, nuo baltymų inžinerijos iki ekologijos ir imunologijos. Studentai savo darbuose taikė moderniausius tyrimo metodus, pristatė krypties naujoves ir pasidalino savo įžvalgomis tyrimų tematikose. Studentai savo baigiamuosiuose darbuose analizavo fotoinaktyvacijos poeveikį mikroorganizmams, termofilinių mikroorganizmų fermentus galinčius degraduoti fibrilinius baltymus, tyrė bakteriofagų biologiją, fotosensibilizatorių poveikį, pulcheriminą produkuojančių mielių savybes. Taip pat buvo pristatyti termofilinių bakterijų baltymų heterologinės raiškos mielėse tyrimai, amidohidrolazių ir fukozidazių aktyvumo tyrimai, charakterizuoti Bacillus genties bakteriofagai ir įvertintos endometriumo kilmės ląstelių savybės ilgo kultyvavimo metu. Darbai buvo atlikti tiek VU GMC šakiniuose padaliniuose, tiek ir kitose įstaigose.

2021 metais baigiamuosius darbus gynėsi 13 VU GMC Biochemijos magistratūros absolventų. Baigiamųjų darbų tematikos apėmė fundamentaliuosius ir taikomuosius biochemijos krypties aspektus. Ginti darbai iš biojutiklių, slopiklių, mielių virusų, antikūnų, DNR „užuolaidų“, miRNR, vienos ląstelės transkriptomikos, baltymų struktūrų modeliavimo de novo ir baltymų sąveikų su lipidais sričių. Dauguma darbų įvertinta aukščiausiu balu, likę – „labai gerai“. Pažymėtina, kad praktiškai visi darbai nukreipti į konkrečių problemų – tiek mokslinių, tiek ir taikomųjų – sprendimą ir yra itin glaudžiai susiję su šiuolaikinėmis mokslo aktualijomis. Nemaža dalis šių tyrimų planuojami tęsti studijų Biochemijos krypties doktorantūroje metu.

2021 m. neurobiologijos magistrines studijas baigė 13 studentų, kurie baigiamuosius darbus rengė VU GMC Biomokslų instituto Neurobiologijos ir biofizikos katedroje (8 studentai), Respublikinės Vilniaus Psichiatrijos ligoninės Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyriuje (2 studentai), VU Filosofijos fakulteto Psichologijos institute (1 studentas), Gamtos tyrimų centre (1 studentas), LSMU Neuromokslų institute (1 studentas).
Rengdami baigiamuosius darbus studentai neurobiologai tyrė fundamentines neurobiologines problemas (pvz., Užsienio kalbos apdorojimo ir darbinės atminties funkcinė lateralizacija smegenyse, Akių judesių ir žvilgsnio fiksavimo įtaka iliuzijų suvokime, Dėmesys emociniams vaizdams: žvilgsnio parametrų tyrimas, Žmogaus fiziologinių reakcijų į socialinių medijų ir išmaniųjų įrenginių pranešimų garsus vertinimas), priklausomybių mechanizmus (Individualių skirtumų įtaka alkoholio gėrimui ir gydymo efektyvumui žiurkėse, Su įvykiu susijęs P300 potencialas ir probleminis interneto vartojimas, Spontaninis akių mirksėjimo dažnis, kaip dopaminerginio perdavimo rodiklis, probleminio interneto naudojimo metu, naujų gydymo metodų, tokių kaip TMS (transkranijinė magnetinė stimuliacija) poveikis smegenų funkcionavimui (TMS įtaka EEG reakcijai į gilaus kvėpavimo mėginį gydymui atsparios depresijos atveju, EEG pokyčiai TMS terapijos įtakoje ir jų ryšys su depresija sergančiųjų BDNF koncentracija serume), augalinių modelių pritaikymas neurobiologinių problemų sprendimui (Klasikinio L-tipo kalcio kanalų blokatoriaus verapamilio poveikis žvaigždėtojo maurašakio (Nitellopsis obtusa) ląstelėms).

Biofizikos magistrinę studijų programą baigė 7 studentai ir sėkmingai apgynė baigiamuosius darbus. Apgintų darbų tematika (pavyzdžiui „Grafeno oksido nanodarinių bioakumuliacijos biologiniuose objektuose tyrimai, naudojant konfokalinę fluorescencinę mikroskopiją“) atspindi tarpdisciplininį biofizikos apibrėžimą –fizikos metodų ir principų taikymas gyvų sistemų pažinimui. Dalis atliktų tyrimų yra labai siauri ir konkretūs („S100A9 baltymo ir amiloido beta peptido sąveikos su dirbtiniais plazminės membranos modeliais tyrimas“), tačiau tai labai svarbu nagrinėjant žymiai platesnius klausimu – šiuo atveju kas sukelia Alzheimerio ligą ir kaip ją gydyti.

Aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistro studijų programoje 2021 m gynėsi 10 studentų. Visi darbai sėkmingai apginti. Darbuose tirtos ir analizuotos Lietuvai aktualios aplinkotyrinės, aplinkosauginės ir ekolologinės problemos. Darbuose nagrinėtos teršalų sklaidos ir poveikio ekosistemoms problemos, invazinių rūšių plitimo kelių ir jų poveikio vietinei bioįvairovei klausimai, rūšių kaip aplinkos taršos bioindikatorių panaudojimo galimybių perspektyvos. Darbai apginti sėkmingai, studentai, nežiūrint apribojimų susijusių su Covid 19 įtakotu karantinu, dirbo kruopščiai, atliko visus reikalingus tyrimus ir parengė baigiamuosius darbus, kurie savo kokybe nenusileido „ikikarantininiams“.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos