Sidebar

Ketvirtadienį vyko Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro (VU GMC) bendruomenės nuotolinis metinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo ne tik VU GMC darbuotojai ir studentai, bet ir VU Rektorius prof. R. Petrauskas, Vicerektorė prof. E. Sužiedėlienė, VUL Santaros klinikų vadovas prof. F. Jankevičius, Universiteto administracijos, kitų VU padalinių, socialinių partnerių atstovai ir kiti svečiai.

Renginio pradžioje įžanginį sveikinimo žodį tarė VU GMC direktorius dr. G. Valinčius. Pasveikinęs visus susirinkusiuosius jis pasidžiaugė, kad nepaisant pasaulinės pandemijos, renginys įvyko ir nuotoliniu būdu jame dalyvauja išties daug svečių.

Po sveikinimo, Centro vadovas perėjo prie metinės ataskaitos, kurioje pateikė svarbiausius 2020 m. įvykius, pasiekimus bei tendencijas.

„VU GMC veikla paremta penkiomis vertybėmis: moksline ekscelencija, akademine laisve, kolegialumu ir tarpusavio pagarba, atvirumu pasauliui ir nediskriminacija, tvirtų ryšių su visuomene palaikymu. Tai tarsi kolonos, ant kurių statome mūsų centrą“, - sakė jis

Dr. G. Valinčius pasidžiaugė, kad praėjusiais metais VU GMC bendruomenė tapo kaip niekad gausi. Taip pat praėjusiais metais augo ir Centro pajamos,  o valstybės subsidijos ir nuosavos lėšos sudarė maždaug po 50 proc. pajamų.

Centro vadovas pasidžiaugė ir puikiu VU GMC Studijų skyriaus darbu, priminė stojimo į studijų programas statistiką, negailėjo komplimentų naujoms studijų programos, tokioms kaip Molekulinė biotechnologija, sulaukusioms didelio pasisekimo stojančiųjų tarpe.

Dr. G. Valinčius pastebėjo, kad GMC Doktorantūros mokykla ir toliau išlaiko puikius darbo tempus, o doktorantūrą 2020 m. priėmimas išliko aukštas. Į visas studijų programas priimta 40 doktorantų, iš kurių net 33% yra baigę užsienio ar kitus mūsų šalies universitetus.

Taip pat pasidžiaugta, kad praėję metai išsiskyrė rekordiniu aukšto lygio tarptautinių publikacijų skaičiumi. Pristatydamas išskirtines publikacijas ir jų autorius, Centro vadovas neslėpė susižavėjimo mokslininkų pasiekimais. „Šie tyrimai, išspausdinti geriausiuose pasaulio mokslo leidiniuose, neabejotinai patvirtina Centro kaip pasaulinio lygio mokslo įstaigos vardą“, - sakė jis.

Pristatyme dėmesys skirtas ir tarptautiniams bei nacionaliniams konkursiniams projektams. „Metai buvo išties išskirtiniai naujoms laimėtoms paraiškoms, bendra pasirašytų sutarčių suma siekia 15,7 mln. eurų“. Tai neabejotinai užtikrins mūsų centro finansinį stabilumą ir galimybę vystyti aukšto lygio mokslo projektus keliems ateinantiems metams į priekį, - sakė jis.

Pranešime pabrėžta  ir startuolių, kurių VU GMC darbuotojai įkūrė 2020 metais net 4, nauda. Paminėta mūsų mokslininkų atradimų komercializacijos svarba, bei tolimesnis bendradarbiavimo su verslu ir verslo organizacijomis, tokiomis, kaip „Northtown Vilnius“ pramonės inovacijų parku, svarba.

Metiniame pranešime daug dėmesio skirta koronaviruso situacijai ir GMC indėliui valdant pandemiją. Centro vadovas nuoširdžiai dėkojo GMC darbuotojams ir studentams, savanoriškai prisidėjusiems prie diagnostikos laboratorijos veiklos. „Mūsų bendruomenė nuo pat pandemijos pradžios buvo pirmosiose kovos su šia, mūsų šalį užklupusia neganda, gretose. Savo laiką ir energiją savanoriai skyrė mėginių testavimui, šalies institucijų ir visuomenės konsultacijoms, naujų viruso detekcijos metodų paieškai“, - sakė jis. Už šia pagalbą GMC bendruomenės atstovai įvertinti Prezidento, Premjero, sveikatos apsaugos ministro apdovanojimais, buvo pagerbti VU vadovybės.

Nors, pasak G. Valinčiaus, dėl pandemijos GMC negalėjo organizuoti daug tarptautinių renginių, kai kurie įvykę, tokie kaip „The COINS“ konferencija, kasmet organizuojama VU GMC studentų, buvo išties išskirtiniai ir juose dalyvavo aukščiausio lygio svečiai, pavyzdžiui Nobelio premijos laureatai Aaron Ciehanover, Jean Marie Lehn ir 2020 metų The Shaw prizo laimėtojas Peter Hegemann. GMC praėjusiais metais taip pat lankėsi mūsų šalies vadovai – Prezidentas G. Nausėda, premjeras S. Skvernelis.

„Neįmanoma pervertinti ir fantastiško mūsų studentų iš „Vilnius-iGEM“ komandos pasirodymo didžiausiame pasauliniame sintetinės biologijos konkurse „iGEM“. Antrą kartą istorijoje laimėtas didysis prizas parodo mūsų nepaprastai talentingo jaunimo sugebėjimus“, - sakė jis. GMC vadovas taip pat pasidžiaugė kitais bendruomenės narių tarptautiniais ir nacionaliniais įvertinimais.

Pasak Centro vadovo, nepaprastai svarbi tarptautinio bendradarbiavimo kryptis 2020 metais buvo pasirašyta  partnerystės sutartis su Europos molekulinės biologijos laboratorija, ir įkurtas naujas sui generis VU GMC padalinys -  Partnerystės institutas“, - sakė dr. G. Valinčius. Vilniaus miestas įvertindamas išskirtinio VU GMC prof. V. Šikšnio nuopelnus įsteigė ir skyrė lėšas išskirtinių gabumų studentams, siekiantiems mokslininko karjeros.

Pasisakymo pabaigoje dr. G. Valinčius atskleidė Centro planus 2021 m. „Šiemet mūsų laukia išties nemažai didelių uždavinių. GMC pradėsime EMBL Partnerystės instituto veiklą,  taip pat sieksime išlaikyti aukštą doktorantūros studentų priėmimo lygį. Taip pat planuojame kartu su MIF parengti tarptautinę Bioinformatikos magistrantūros programą. Šiemet prasidės ir „Northtown Vilnius“ technologijų vystymo inkubatoriaus pradžia. Be šių uždavinių, sieksime įveiklinti „CossyBio“ Atviros prieigos centro infrastruktūra, taip pat 2021 m. numatyta įgyvendinti naujus projektus verslo-mokslo bendradarbiavimo stiprinimui“, - pagrindinius uždavinius išvardijo Centro vadovas.

Po įžanginės dalies vyko svečių pasisakymai. VU rektorius prof. R. Petrauskas akcentavo, kad GMC yra tas pavyzdys, kuriuo galime remtis kalbėdami apie investicijų prasmingumą. Pasak Rektoriaus, investicijų į gyvybės mokslus nauda neabejoja ne tik VU bendruomenė, bet ir šalies politikai.

Prof. R. Petrauskas taip pat atskleidė GMC tarptautinio bendradarbiavimo svarbą visam Universitetui, pasidžiaugė prof. V. Šikšnio, kitų GMC mokslininkų aukščiausio lygio moksliniais tyrimais ir tarptautiniu žinomumu. „Jūsų bendruomenės mokslininkų įsitraukimas į tarptautinį aukščiausio lygio mokslą, geriausias organizacijas, yra pavyzdys visiems, kaip sėkmingai eiti mokslo keliu“, - sakė jis.

VU vadovas padėkojo GMC bendruomenei už milžinišką indėlį naujojo koronaviruso pandemijos fone. „Taip pat norėčiau palinkėti, kad GMC aktyviai įsitrauktų ir į tarpdalykinį mokslą, taip pat neužmiršdamas ir studijų svarbos mūsų universitetui“, - linkėjo jis.

Renginyje kalbėjusi VU Vicerektorė prof. E. Sužiedėlienė atskleidė, kad ją ypač maloniai stebina GMC įspūdingas nueitas kelias. „Kuomet buvo kuriamas šis padalinys, visi supratome, kad GMC turės išties aukšto lygio infrastruktūra, apjungs puikius specialistus, tačiau turbūt nei vienas negalėjome įsivaizduoti, kad šio centro kilimas bus toks spartus ir per trumpą laiką jis nueis tokį puikų kelią“, - sakė ji.

Vicerektorė palinkėjo neapsiriboti puikiais dabartiniais pasiekimais, bet eiti dar toliau. „Jūs tikrai galite dar daugiau, o jūsų pasiekimai lai įkvepia ir visus kitus“, - linkėjo ji.

Renginyje dalyvavęs VUL Santaros klinikų vadovas prof. F. Jankevičius pasidžiaugė GMC moksliniais pasiekimais bei bendrais darbais. „Mūsų institucijų bendradarbiavimas yra išties reikšmingas. Neabejoju, kad jis bus dar intensyvesnis“, - sakė jis.

Socialinių partnerių atstovė, Lietuvos biotechnologų asociacijos viceprezidentė A. Vaitkevičienė renginio dalyvius supažindino su biotechnologijos sektoriaus raida Lietuvoje, pasidžiaugė jo kilimu bei svarba visuomenei. Pasak A. Vaitkevičienės, GMC bendradarbiavimas su šios srities verslo atstovais vis stiprėja ir ši tendencija yra nepaprastai džiuginanti. „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra didelė nauda mūsų visuomenei“, - sakė ji.

Renginyje dalyvavo ir GMC studentų atstovai M. Arbačiauskas ir I. Mogila. VU SA GMC vadovas M. Arbačiauskas supažindino dalyvius su studentų aktualijomis, apžvelgė galimybes ir iššūkius, kurie kyla Centre studijuojantiems bakalaurantams ir magistrantams. Centro doktorantų realijas atskleidė I. Mogila. Pasak jo, Doktorantūros mokyklos vadovų veikla nepaprastai prisideda prie aukščiausio lygio III pakopos studijų.

Po pasisakymų vyko apdovanojimų ceremonija, kurios metu VU GMC direktoriaus padėkomis apdovanoti Gyvybės mokslų centro darbuotojai ir studentai, taip pat VU bendruomenės atstovai, reikšmingai prisidėję prie Centro veiklos.

Renginio pabaigoje Centro direktorius dr. G. Valinčius padėkojo svečiams ir pranešėjams už pasisakymus. „Nepaprastai dėkoju visiems Centro bendruomenės atstovams, nepriklausomai nuo jų veiklos srities ar atliekamų darbų. Be visų jūsų nebūtų šios sėkmės istorijos“, - sakė jis.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos