Sidebar

 

Dalyko pavadinimas

Mokslo kryptis kodas

Kamieninis padalinys

Šakinis padalinys (-iai)

Molekulinė biologija

 

Biochemija N 004

Biologija N 010

Chemijos inžinerija T 005

Gyvybės mokslų centras

Biomokslų institutas

Biotechnologijos institutas

Dalyko apimtis kreditais

10

Studijų būdas

Kreditų skaičius

Studijų būdas

Kreditų skaičius

paskaitos

0

konsultacijos

0.5

individualus

9.5

seminarai

0

Kurso tikslai

Formuoti analitinį, sisteminį ir kritinį požiūrį į molekulinės biologijos mokslo problematiką ir perspektyvas, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais grįstomis žiniomis apie biologinių sistemų molekulinius procesus.

Pagrindinės temos

Kurse nagrinėjami genetinės informacijos saugojimo, dauginimo, perdavimo ir realizacijos dalyvaujant nukleorūgštims ir baltymams pagrindiniai molekuliniai aspektai.

Pagrindinės temos:

 • Baltymai, jų sudėtis, struktūrinė organizacija, baltymų sintezė, ribosomos.
 • Chromatinas, chromatino architektūra, pertvarka, chromatino modifikacijos, histonų kodas.
 • DNR metilinimas ir epigenetinis genomų reguliavimas.
 • DNR replikacija prokariotuose ir eukariotuose, replikacijos mašinų struktūra ir funkcijos, replikacijos valdymas.
 • Transkripcija: RNR polimerazės, promotoriai, transkripcijos mašinų struktūra ir funkcijos, genų veiklos reguliacija prokariotuose ir eukariotuose, stiprikliai, izoliatoriai, imprintingas.
 • RNR brendimas.
 • Splaisingas, splaisingo mašinos struktūra ir funkcijos, splaisingo mechanizmai, alternatyvus splaisingas.
 • Genomų organizacija ir evoliucija: žmogaus, ir kitų žinduolių genomų palyginimas, genomų kartotiniai elementai.
 • Mikroorganizmų genomai.
 • Metagenomika.
 • Nekoduojančios RNR, jų biologija ir funkcijos.
 • DNR rekombinacija, reparacija.

Pagrindinė literatūra

 • Lewin’s Genes XII. J. E. Krebs, E. S. Goldstein, S, T. Kilpatrick. Jones & Barlett Learning 2021.
 • Lewin’s Genes XI. J. E. Krebs, E. S. Goldstein, S, T. Kilpatrick. Jones & Barlett Learning 2014.
 • Apžvalgos periodiniuose apžvalginiuose žurnaluose: Nature Review Molecular and Cellular Biology; Nature Review Genetics; Nature Review Microbiology ir kt. Rinkiniai atnaujinami kiekvienais metais.

Vertinimo strategija

Vertinimo kriterijai

Egzaminas, seminaras

 

Studijų dalyko vertinimas organizuojamas egzamino raštu arba seminaro būdu.

Doktorantams, I-II pakopos studijose neturėjusiems molekulinės biologijos ar gretimos krypties dalykų, rekomenduojama laikyti egzaminą.

Vertinant egzamino būdu, egzamino metu pateikiami trys klausimai iš dalyko apraše nurodytų pagrindinių temų. Vertinama atsižvelgiant į pademonstruotas dalyko žinias, analitinį ir kritinį požiūrį į molekulinės  biologijos mokslo problematiką, diskutuojant egzamino temomis su komisijos nariais.

Vertinant seminarą, doktorantas parengia ir žodžiu pristato viešą seminarą molekulinės biologijos dalyko tematika, iš anksto suderinta su dalyką koordinuojančiu dėstytoju. Seminare apibendrinamos ir apžvelgiamos naujausios mokslo žinios ir tyrimų problematika pasirinktoje temoje.  Seminaro pristatymo trukmė: iki 30 min.  Vertinama, atsižvelgiant į pristatymą ir diskusiją, atsakymus į komisijos narių bei kitų seminaro dalyvių klausimus. 

Konsultuojančio (-ių) dėstytojo (-ų) vardas, pavardė

Pedagoginis 

vardas

Mokslo

laipsnis

El. paštas

Giedrius Sasnauskas

 

 dr.

Arvydas Lubys

Prof.

dr.

Edita Sužiedėlienė

Prof.

dr.

Patvirtinta Gyvybės mokslų centro Doktorantūros mokyklos Tarybos posėdyje 2021-10-14, protokolo Nr. (4.10)600000-KT-....

Tarybos pirmininkė dr. Daiva Baltriukienė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos