Sidebar

Biochemija

biochemijosirmolekul4

Ši studijų programa lavina mokslo tiriamusius įgūdžius, gebėjimą taikyti teorines žinias realioms biochemijos problemoms spręsti, suteikia įgūdžių ir žinių, būtinų biochemikui profesionalui, taip pat teorinį ir praktinį pagrindą veiklai po studijų.

Kvalifikacinis laipsnis: gyvybės mokslų magistras

Trukmė: 2 metai

Studijų forma: nuolatinės studijos

Į šią studijų programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines šių sričių (krypčių) studijas: biochemijos, chemijos, bioinžinerijos, molekulinės biologijos.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Karjeros galimybės:

Absolventai gali dirbti biochemijos ir chemijos laboratorijose, su biochemija ir chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.