Sidebar

Atnaujinta! Dėmesio, Visa su COVID-19 susijusi informacija yra rubrikoje: https://www.gmc.vu.lt/covid-19

 

Bakalaurams studijos vyks tik 14 savaičių iki šv. Kalėdų.

Nuo sausio 4 iki sausio 8 d. bus skirta papildoma savaitė pabaigti studijas, lab. darbus, pratybas, tarpinius atsiskaitinėjimus.

Rotacija

Rotacijos tvarka įsigalios nuo 2017 m. rug­sėjo mėn. tačiau pirmoji rotacija pradėta vykdyti tik 2018 m. rugsėjo 30 d.

Valstybės finansuojamą vietą išsaugosi, jei atitiksi gerai besimokančio studento sta­tusą, t.y, neturėsi akademinių skolų ir tavo studijų rezultatai – turimas metinis sverti­nis vidurkis – atitiks puikų arba tipinį pa­siekimų lygmenį.

Pasiekimų lygmenys:

Puikus [8–10]

Tipinis (5–8)

Slenkstinis (4–5]

Iš valstybės nefinansuojamos vietos gali­ma pereiti į valstybės finansuojamą, jei:

 • Yra laisvų valstybės finansuojamų vietų;
 • Neturi akademinių skolų;
 • Esi pasiekęs tipinį arba puikų pasieki­mų lygmenį.

Mokėjimas už studijas

 • Studentai, studijuojantys antro ir aukštesnių semestrų valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainą semestrui turi sumokėti iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
 • Įmoka už studijų programos dalykų kartojimą turi būti sumokėta iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
 • Studijų įmoka už dalyko egzamino laikymą eksternu turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki egzamino laikymo.

Daugiau apie studijų įmokas: čia [bus nuoroda].

Pirmoji paskaita

Per pirmąją paskaitą dalyko (modulio) dės­tytojas privalo pateikti detalią dalyko (mo­dulio) aprašą:

 • Dalyko (modulio) programą;
 • Vertinimo ir egzaminavimo formos tvarką;
 • Vertinimo kriterijus;
 • Atsiskaitymo reikalavimus;
 • Privalomą literatūros sąrašą.

Pirmos paskaitos metu pateikta informa­cija semestro eigoje jokiu būdu negali būti keičiama. Jeigu dėstytojo per pirmąją paskaitą pateiktas dalyko aprašas nesu­tampa su paskaitos metu pasakyta infor­macija, vadovaukis dalyko aprašu.

Perlaikymai

Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites nuo atidėto termino pabaigos.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos