Sidebar

Aktuali informacija

MOKSLŲ METŲ PRADŽIA:

Rugsėjo 14 d. - studijas pradeda II, III ir IV kurso bakalaurantai, jiems vyksta visi tvarkaraštyje suplanuoti užsiėmimai. I kurso bakalaurai rugsėjo 14 d. susitinka su studijų prodekane, studijų programų pirmininkais aptarti studijas, studijų planus ir pan. 15 val. suplanuotos VU eitynės Gedimino prospektu (ar jos įvyks, kol kas neaišku). Pridedamas pirmakursių integracinės dienos (09 14) tvarkaraštis. Rugsėjo 15 d. - studijas pradeda I kurso bakalaurai.

Pirmakursių bakalauro studentų integracinės dienos tvarkaraštis

Bakalaurams studijos vyks tik 14 savaičių iki šv. Kalėdų.

Nuo sausio 4 iki sausio 8 d. bus skirta papildoma savaitė pabaigti studijas, lab. darbus, pratybas, tarpinius atsiskaitinėjimus.

Rotacija

Rotacijos tvarka įsigalios nuo 2017 m. rug­sėjo mėn. tačiau pirmoji rotacija pradėta vykdyti tik 2018 m. rugsėjo 30 d.

Valstybės finansuojamą vietą išsaugosi, jei atitiksi gerai besimokančio studento sta­tusą, t.y, neturėsi akademinių skolų ir tavo studijų rezultatai – turimas metinis sverti­nis vidurkis – atitiks puikų arba tipinį pa­siekimų lygmenį.

Pasiekimų lygmenys:

Puikus [8–10]

Tipinis (5–8)

Slenkstinis (4–5]

Iš valstybės nefinansuojamos vietos gali­ma pereiti į valstybės finansuojamą, jei:

 • Yra laisvų valstybės finansuojamų vietų;
 • Neturi akademinių skolų;
 • Esi pasiekęs tipinį arba puikų pasieki­mų lygmenį.

Mokėjimas už studijas

 • Studentai, studijuojantys antro ir aukštesnių semestrų valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainą semestrui turi sumokėti iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
 • Įmoka už studijų programos dalykų kartojimą turi būti sumokėta iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
 • Studijų įmoka už dalyko egzamino laikymą eksternu turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki egzamino laikymo.

Daugiau apie studijų įmokas: čia [bus nuoroda].

Pirmoji paskaita

Per pirmąją paskaitą dalyko (modulio) dės­tytojas privalo pateikti detalią dalyko (mo­dulio) aprašą:

 • Dalyko (modulio) programą;
 • Vertinimo ir egzaminavimo formos tvarką;
 • Vertinimo kriterijus;
 • Atsiskaitymo reikalavimus;
 • Privalomą literatūros sąrašą.

Pirmos paskaitos metu pateikta informa­cija semestro eigoje jokiu būdu negali būti keičiama. Jeigu dėstytojo per pirmąją paskaitą pateiktas dalyko aprašas nesu­tampa su paskaitos metu pasakyta infor­macija, vadovaukis dalyko aprašu.

Perlaikymai

Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites nuo atidėto termino pabaigos.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos