Sidebar

Gintautas Bagdziunas  

Tel.nr : +370 600 43625
El.p.: 

 

CV atsisiuntimui

Mokslo sritis:

Biochemija; chemija 
Moksliniai interesai: • Organinė sintezė: funkcinių organinių puslaidininkinių junginių skirtų organiniams šviesą emituojantiems diodams (šviestukams) sintezė ir tyrimas;
• Supramolekulinė chemija: funkcinių nanomedžiagų fotofizika ir inžinerija;
• Dinaminė ir statinė stereochemija: chiralinių junginių sintezė, absoliučiosios stereoche-mijos nustatymas apskritiminio dichroizmo spektroskopijos ir DFT pagalba;
• Teorinė ir kvantinė chemija: konformacinė analizė, elektroninės molekulių struktūros prognozavimas, reakcijos mechanizmų modeliavimas, organinių puslaidininkių fotofizikos bei krūvio pernašos (krūvininkų judrių) modeliavimas, termodinamika;
• Organinė bio- ir optoelektronika bei elektrochemija skirta biojutikliams;
• Monokristalų rentgeno struktūrinė analizė ir Hirshfeld’o paviršiaus analizė. 
Pareigos, darbovietė: Supramolekulinės analizės grupė, Bioanalizės skyrius, Biochemijos institutas, Gyvybės mokslų centras, Vilniaus universitetas, vyresnysis mokslo darbuotojas 
Išsilavinimas:
2008-2012 Vilniaus universitetas, fizinių mokslų (chemija – 03P) daktaro laipsnis „Chiralinių supramolekulinių tektonų, turinčių biciklo[3.3.1]nonano fragmentą, sintezė, struktū-ros ir asociacijos tyrimai“
2006-2008 Vilniaus universitetas, Chemijos magistro Magnum Cum Laude laipsnis „Asimetrinio redukuojančio organinio katalizatoriaus sintezė ir tyrimas“
2002-2006 Vilniaus universitetas, Chemijos bakalauro laipsnis („Naujų bicik-lo[3.3.1]nonano ir 2-oksatriciklo[4.3.1.03,8]dekano eilės junginių sintezė ir tyrimas“
1990-2002 „Volungės“ vidurinė mokykla, Alytus, Lietuva. 
Patirtis: 2005-2007 VU, Organinės chemijos katedros, laborantas
2007-2008 VU, Organinės chemijos katedros, specialistas
2009-2013 Tarptautiniame projekte „Nordforsk via the Nordic-Baltic Network in
Crystal Engineering and Supramolecular Materials“, specialistas
2011-2013 „Chiralinių sintonų sintezė ir pritaikymas supramolekulinėje chemijoje ir organinėje katalizėje“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-030), jaunesnysis mokslo darbuotojas
2013- 2016 KTU, Organinės technologijos katedros, „Organinių puslaidininkių tyrimo kompetencijos centras (CEOSeR)“, vyresn. mokslo darbuotojas
2016-iki dabar Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC), Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus, vyresnysis mokslo darbuotojas
2017-2019 VU, Fizikinės chemijos katedros, mokslo darbuotojas
2020-iki dabar VU, Gyvybės mokslų centro, Biochemijos instituto, Bioanalizės skyriaus, vyresnysis mokslo darbuotojas 
Apdovanojimai: 2001 2-oji vieta Lietuvos Respublikinėje chemijos olimpiadoje
2002 1-oji vieta Lietuvos Respublikinėje chemijos olimpiadoje
2000, 2002 1-oji vieta „Akademiko Jono Janickio chemijos konkurse“, Kaunas.
2002 3-oji vieta (bronza) Tarptautinėje chemijos olimpiadoje, Groningenas, Olandija.
2002 3-oji vieta (bronza) Mendeleev’o tarptautinėje chemijos olimpiadoje, Almata, Kazachstanas.
2007 Vandos Jankun šeimos atminimo vardinė stipendija.
2007 Prof. J. Degučio atminimo vardinė stipendija.
2008-2010 VMSF ir LMT skatinamoji doktoranto stipendija.
2011 Prof. S. Kutkevičiaus premija už geriausią doktoranto mokslinį darbą, pristatytą konferencijoje „Organinė Chemija“.
2016 Geriausias vadovautas KTU projektas „Naujų nanostruktūrizuotų organinių šviesą emituojančių diodų konstravimas, struktūros ir savybių tyrimas“.
2017 Postdoktorantūros studijų projektas savarankiškiems moksliniams tyrimams.
2019 Geriausia mokslinė publikacija 2018 metų (Biosensors and Bioelectronics) Vil-niaus universitete.
2019 Kviestinis viršelis žurnalui Organometallics tomui 38, numeriui 13, 2019.
2021 ir 2022 Geriausias Molecular Systems Design & Engineering žurnalo recenzentas. 
Publikacijos: GoogleScholar 
Akademinis bendradarbiavimas: Užmezgiau mokslinius ryšius su prof. D. Velasco grupe iš Barselonos universiteto (Ispanija), kuriems atlikau organinių puslaidininkių krūvininkų judrių prognozavimo skaičiavimus, prof. W. Dehaen grupe iš K.U. Leuven (Belgija), kuriems atlikau helicenų fotofizikinių ir chiroptinių savybių skaičiavimus, prof. N.D. Obushak grupe iš Lvovo nacionalinio I. Franko universiteto (Ukraina), su kurias iki šiol vyksta glaudus bendradarbiavimas organinės chemijos srityje. Taip pat stažavausi dr. R. Viter grupėje (Latvijos universitetas, Ryga), kartu tyrėme organinių puslaidininkių pritaikymą optiniams gliukozės jutikliams. 

Projektai, stipendijos:

Vadovauti mokslo projektai:
1. Vasaros praktikos projektas „Organinių puslaidininkių molekulių, tinkamų organi-niams fosforescuojantiems šviesos diodams, teorinis projektavimas“. Finansavimo šaltinis – LMT, terminai: 2014 m. (vasara), sąmata – 1877,93 Eur pareigos - projekto vadovas.
2. Projektas „Naujų nanostruktūrizuotų organinių šviesą emituojančių diodų konstra-vimas, struktūros ir savybių tyrimas (OLED-nano)“. Prioritetinė mokslo kryptis - Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms. Finansavimo šaltinis – KTU MTEPI fondas (MTEPI-P-15008); sąmatos vertė 9999 Eur., terminai 2015 m. Pareigos – projekto vadovas ir vyresnysis mokslo darbuotojas.
3. Podoktorantūros studijų projektas „Organinių puslaidininkių taikymas biologiniuose jutikliuose ir biokuro elementuose“, pateiktos pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ug-dymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“ (09.3.3-LMT-K-712-02-0186), terminas 2017-2019 m., sąmata – 72 249,38 Eur. Pareigos – vyriausias mokslo darbuotojas ir projekto vadovas.
4. Projektas „Naujų elektrai laidžių polimerų, turinčių karbazolo pagrindą, sintezė ir laidumo tyrimas“, pateiktos pagal ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Moks-lininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ (09.3.3.-LMT-K-712-15-0174), terminas nuo 2019-07-01 iki 08-31, sąmata – 1877,93 Eur. Projekto vadovas.
5. Projektas „Elektroaktyvių molekulių savitvarkių monosluoksnių ant skaidrių elekt-rodų formavimas ir taikymas“, pateiktos pagal ES fondų investicijų veiksmų programos prie-monės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ (09.3.3.-LMT-K-712-16-0260), terminas nuo 2019-10-15 iki 2020-04-30, sąmata – 2271,24 Eur. Pareigos - projekto vadovas.
6. Projektas „Supramolekuliniai atrankos jutikliai biomolekulių nustatymui“, vykdomas pagal Tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“ (Nr. P-MIP-20-329), terminas nuo 2020-03-01 iki 2022-05-01. Sąmata – 150 000 Eur, pareigos - projekto vadovas. 
Kita reikšminga veikla: • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
• Ukrainos nacionalinio tyrimų fondo ekspertas
• Temų redaktorius moksliniame „Biosensors“ žurnale
• Kviestinis redaktorius žurnalo „Biosensors“ numeriui „Electrochemistry and Spectrosco-py-Based Biosensors“
• Mokslinių tarptautinių (ACS Applied Materials & Interfaces, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Arabian Journal of Chemistry, Journal of Materials Chemistry C, Journal of Organic Chemistry, ChemistrySelect, Open Chemistry, Materials, Symmetry ir tt.) žurnalų referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje ISI-WOS recenzentas. Pagal Publons duomenų bazę, esu 100 mokslinių straipsnių recenzentas 
Kalbų mokėjimas: Lietuvių (gimtoji), Anglų (gerai), Rusų (laisvai), Ukrainiečių ir Lenkų (suprantu)

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos