Sidebar

Grita Skujiene  

Tel.nr : +370 614 58815
El.p.: 

 

Mokslo sritis:

Gamtos mokslai, Zoologija  
Moksliniai interesai:

Zoologija: moliuskų įvairovė ir paplitimas, sistematika (taksonomija) ir biologija; ES svarbos ir kitų saugomų rūšių būklės tyrimai ir stebėsena; ūkiškai reikšmingų bei invazinių rūšių tyrimai ir kontrolė; aplinkos faktorių įtaka gyvūnų vystymosi biologijai.
Muzeologija: VU Zoologijos muziejaus, jo darbuotojų ir eksponatų istorija; muziejaus istorinė, kultūrinė ir mokslinė reikšmė, visuomenės edukacija.
Edukologija: biologijos didaktika, bioetika ir biotechnologijos, neuroetika, ekologinė etika.

Pareigos, darbovietė: VU GMC Biomokslų instituto asistentė, VU GMC Zoologijos muziejaus muziejininkė (koordinuojanti veiklas)
Išsilavinimas:
Biomedicinos mokslų daktaro laipsnis (zoologija) (Vilniaus universitetas)
Edukologijos magistro laipsnis (etika) (Vilniaus pedagoginis universitetas)
Etikos bakalauro laipsnis (Vilniaus pedagoginis universitetas)
Biologijos diplomas (= magistro laipsnis) (Vilniaus universitetas)
Patirtis: Vilniaus universitetas:
Nuo 2019 – muziejininkė (koordinuojanti veiklas) VU Zoologijos muziejuje
Nuo 2018 – 2023 – asistentė
2006-2008, 2013-2018 – docentė
2003-2013 – lektorė
1996-2019 – vyresnioji specialistė VU Zoologijos muziejaus reikalais
1993-1996 – vyresnioji laborantė
Vilniaus pedagoginis universitetas:
1999-2003 – asistentė
Vilniaus Žirmūnų (7-oji) g-ja:
1992-1995 – etikos ir biologijos mokytoja
Dėstomi dalykai: Bestuburių zoologinė praktika (bakalauro studentai); Saugomos biotos studijos (magistrantai); Biologinės įvairovės stebėsena (magistrantai); Biologinė įvairovė (magistrantai)
Vystymosi biologija (bakalauro studentai, ERASMUS).
Bioetika (bakalauro studentai, ERASMUS); Bioetika ir biotechnologijos (magistrantai); Neuroetika (magistrantai);
Biologijos didaktika (bakalauro studentai, Gretutinės mokytojo studijos; Profesinės pedagogikos studijos)
- vadovė praktikoms ir veikloms tarptautiniams (Europos solidarumo korpuso programa, ERASMUS+) ir VU bakalauro studentams ir magistrantams bei savanoriams;
- Edukacinės programos ir paskaitos VU studentams ir mokykloms VU Zoologijos muziejuje.
Publikacijos: LABT_LMAVB
Akademinis bendradarbiavimas: Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra (Lietuva)
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Lietuva)
Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų institutas (Lietuva)
Daugpilio universiteto (Latvija) Sisteminės biologijos institutas
Masaryko universiteto Mokslų fakulteto Botanikos ir zoologijos katedra, Brno (Čekija)
Porto universitetas, tarpdisciplininis jūrų ir aplinkos tyrimų centras (Portugalija).
Biologijos fakultetas, Kazimierz Wielki universitetas, Bygdošč, (Lenkija)
Senckenberg gamtos istorijos muziejus, malakologija, Görlitz, (Vokietija)
Senckenberg gamtos istorijos muziejus, malakologija, Drezdenas, (Vokietija)
Adaptyvaus elgesio ir pažinimo centras, Maxo Plancko žmogaus raidos institutas, Berlynas (Vokietija)

Projektai, stipendijos:

2021-2025 m. R&D-SERVICE AGREEMENT VU (Lithuania)-BASF (Germany): ,,Research of Biodiversity" Nr. (1.57) 15600-INS-43. Projekto vadovė.
2021-2022 m. Integruotas gamtamokslis ugdymas Lietuvoje: pasiekimai ir ateities perspektyvos. (Nr. S-REP-21-3). Reikminių tyrimų projektai (LMT - VU). Mokslo darbuotoja (2021-2022).
2021-2022 m. Integraliam gamtamoksliniam ugdymui 5–8 klasėse skirtos metodinės medžiagos, kvalifikacijos tobulinimo programoms įgyvendinti skirtos mokymų medžiagos, įgyvendinimo modelių aprašų bei rekomendacijų diegimas, užsakovas - Nacionalinė švietimo agentūra, 2021-2022.
2018-2022 m. Projektas „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ Nr. LIFE17 NAT/LT/00545 (LOD). Vyr. biologė-ekspertė.
2018-2021 m. EB svarbos Vertigo geyeri inventorizacija Lietuvoje, kodas LIFE16 IPE/LT/016 (LIFE-IP PAF-NATURALIT (Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje, LR AM - LGF). Ekspertė-biologė, tyrimų vadovė ir vykdytoja.
2021 m. VU Mokslinis tyrimas ,,Moliuskų inventorizacija ir tyrimai visoje Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje” - užsakovas - Kuršių Nerijos Nacionalinio parko direkcija.
2021 m. VU Mokslinis tyrimas ,,Invazinės rūšies (Luzitaninio ariono) populiacijos gausos reguliavimo veiksmų plano parengimas“ - užsakovas - Raseinių raj. savivaldybės administracija.
2021 m. Ovaliųjų geldučių apskaitos paslauga pagal projektą Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0022 „Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ (Užsakovas: LR AM, VSTT).
2020 m. Apsaugos tikslų nustatymas EB svarbos rūšies ovaliosios geldutės buveinėse vietovėse, atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. (Užsakovas: LR AM, VSTT).
2019-2020 m. Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001. Praktinių renginių mokytojams moderatorė.
2020 m. LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros projektas Nr. LIFE16 IPE/LT/016 ,,NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE-IP PAF-NATURALIT) (2020: Kvalifikacijos kėlimo bei gebėjimus vykdyti priskirtas funkcijas (valstybinį aplinkos monitoringą) mokymai saugomų teritorijų specialistams. Lektorė-ekspertė: Ekologų kvalifikacijos kėlimas.
2018 m. VU Plėtros departamento Projektų valdymo skyrius, projektas ,,Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ NR. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001. Lektorė (paskaitos ir praktiniai užsiėmimai mokiniams). 2018 m. Mobilios mokslinės laboratorijos vizitai į mokyklas po projekto (,,Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas” Nr. VP1-2,3-ŠMM-01-V-01-002). Mokslinė konsultantė (biologė) - vadovavimas mokinių moksliniams darbams ir mokslinių paskaitų/užsiėmimų įdomiųjų eksperimentų vedimas mokiniams.
2016 m. Ovaliųjų geldučių (Unio crassus) inventorizacija Lietuvos teritorijoje. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ (LR AM - LGF). Ekspertė-biologė, tyrimų vadovė ir vykdytoja.
2016 m. Agreement VU (Lithuania)-DE SANGOSSE (France): ,,Molluscicidal bait trial under controlled conditions". Projekto vadovė.

Kvalifikacijos kėlimas, sertifikatai: 2019 m. kovo 25-27 d. Sächsische Landesstiftung
Natur und Umwelt, Drezden (Vokietija): Ovaliosios geldutės: persikėlimo buveinių paieška ir apsaugos priemonių įvertinimas;
2018 m. rugsėjo 16-20 d. Verbanija (Italija) Pirmasis FMCS tarptautinis gėlavandenių moliuskų susitikimas;
2018 m. lapkričio 27-29 d. Clervaux, Liuksemburgas: Tarptautinis seminaras: Ovaliųjų geldučių buveinių stebėjimas ir atkūrimas.
Mokslo sklaida:

Dubonikas G. (S.Skuja, G.Skujienė) “Biodiversity studies students of Vilnius University Life Sciences Center (VU GMC) contribute intensively to the preservation of Lithuanian nature. In Aukštadvaris Regional Park, they found a snail species newly recorded in the Lithuanian Red Book”
in
• VU https://naujienos.vu.lt/tag/slapioji-siurpene/
• DELFI https://www.delfi.lt/grynas/gamta/studentu-ekspedicija-surado-nauja-lietuvos-raudonosios-knygos-rusies-radimviete.d?id=81118677
• ALKAS http://alkas.lt/tag/slapioji-siurpene/
• MADE IN VILNIUS https://madeinvilnius.lt/naujienos/gyvenimas/vu-studentai-surado-i-raudonaja-knyga-itraukta-sraigiu-rusi/
• AUKŠTADVARIO REGIONINIS PARKAS FACEBOOK https://www.facebook.com/1671823706231947/photos/a.2252360088178303/2252368038177508/?type=1&theater
• ETAPLIUS https://www.etaplius.lt/aukstadvario-regioniniame-parke-itin-retos-rusies-sraige
• LR Aplinkos ministerijos naujienos http://am.lrv.lt/lt/naujienos/aukstadvario-regioniniame-parke-itin-retos-rusies-sraige
1) Guided tours and educational tours in the Vilnius university Museum of Zoology, during 4 years (from 2016.01.01 till 2020.01.01) - 20312 visitors (6243 adults, 14069 schoolchildren and other young people);
2) In the 29th Baltic Conference on the History of Science (19-21 September 2019) http://www.moksloistorija.lt/mokslininku-galerijos/the-29th-baltic-conference-on-the-history-of-science-photo-gallery/
Oral presentation by G.Skujienė, D.Skėraitytė, V.Kuznecova ,,Growth of Collections at the Vilnius University’s Zoology Museum during 1803–1842“
3) In annual National Science festival „Erdvėlaivis Žemė“ [“Spaceship Earth”] (September):
Dr. G. Skujienė “Mysterious Life forms in Soil: Part I - Macro-research in the Zoological Science laboratory”
Assist. Prof. J. Turčinavičienė “Mysterious Life forms in Soil: Part II - Micro-research in Zoological Science laboratory”
Dr. M.Biteniekytė, doct. M. Adomaitis “Mysterious Life forms in Soil: Part III - lecture”
S. Skuja, V. Kuznecova “Mysterious Life forms in Soil: Part IV – excursion at the VU Museum of Zoology ”
4) The Event, International Volunteer Alba Avila Grimaldos “Day of Scientific Illustration” (2019 1st March)
3) Partner - exhibit lender for exhibition, organized by Lithuanian Art Museum: ,,Didžioji Street" Vilnius Picture Gallery, 4 Didžioji St, Vilnius, 4th September , 2019 – 12th January 2020, https://www.ldm.lt/en/didzioji-street/5) Interview Lithuanian Radio (LRT radijas)
G.Skujienė – G.Čiužaitė (2019 14th May, 17:19 from 32’50) ‘’Slugs and snails in Lithuania”
6) G. Dubonikas (G.Skujienė) “Turkish volunteering in Lithuania helps to restore the collection of the legendary naturalist”
• VU https://naujienos.vu.lt/lietuvoje-savanoriaujantis-turkas-padeda-atkurti-legendinio-gamtininko-kolekcija/
Made in Vilnius https://madeinvilnius.lt/tag/muratas-huseyinas-unsalas/

Kita reikšminga veikla: • Lietuvos entomologų draugijos narė;
• Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertė-biologė;
• Lietuvos invazinių rūšių tarybos narys;
• Gyvūnų gerovės darbo grupės narė;
• Lietuvos kaimo plėtros 2021-2030 m. programos stebėsenos komiteto narys, deleguotas asociacijos Aplinkos apsaugos koalicija.
Kalbų mokėjimas:  Lietuvių (gimtoji), anglų, rusų, vokiečių (pagrindai), lotynų (pagrindai).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos