2017 m. lapkričio 23 d. Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

 

1. Nutarimas dėl VU GMC Tarptautinio lygio patarėjų tarybos nuostatų tvirtinimo

 

2. VU GMC Tarptautinio lygio patarėjų tarybos nuostatai lietuvių kalba

 

3. VU GMC Tarptautinio lygio patarėjų tarybos nuostatai anglų kalba

 

2017 m. lapkričio 13 d. virtualaus Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

 

1. Nutarimas dėl VU GMC studijų įmokų mažinimo pirmosios, antrosios ir papildomųjų studijų studentų tvarkos tvirtinimo

 

2. VU GMC studijų įmokų mažinimo pirmosios, antrosios ir papildomųjų studijų studentams tvarka

 

2017 m. spalio 26 d. virtualaus Tarybos posėdžio metu priimtas dokumentas:

 

1. Nutarimas dėl VU GMC ginčų nagrinėjimo komisijos 

 

2017 m. birželio 30 d. Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

 

1. Nutarimas dėl VU GMC Biomokslų instituto nuostatų tvirtinimo

 

2. VU GMC Biomokslų instituto nuostatai

 

2017 m. gegužės 25 d. Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

 

1. Nutarimas dėl VU GMC Biotechnologijos instituto nuostatų tvirtinimo

 

2. VU GMC Biotechnologijos instituto nuostatai

 

3. Nutarimas dėl VU GMC Biotechnologijos instituto 2017 m. veiklos plano tvirtinimo

 

4. VU GMC Biotechnologijos instituto 2016–2018 metų veiklos planas

 

5. Nutarimas dėl VU GMC Biochemijos instituto nuostatų tvirtinimo

 

6. VU GMC Biochemijos instituto nuostatai

  

7. Nutarimas dėl VU GMC direktoriaus pavaduotojų tvirtinimo

 


 

Nutarimas dėl priėmimo - atestacinės komisijos tvirtinimo

 

GMC Tarybos darbo reglamentas

 

GMC direktoriaus rinkimų tvarkos aprašas

 

VU GMC nuostatai