GMC Taryba

 

VSiksnys

 

 

Tarybos pirmininkas prof. V. Šikšnys

 

 

 

 

 

 

TARYBOS NARIAI

 

1. Rolandas Meškys, vyriausiasis mokslo darbuotojas - VU GMC Biochemijos institutas

2. Saulius Serva, profesorius - VU Biomokslų institutas

3. Virginijus Šikšnys, vyriausiasis mokslo darbuotojas - VU GMC Biotechnologijos institutas

4. Daiva Baltriukienė, vyresnioji mokslo darbuotoja - VU GMC Biochemijos institutas

5. Aušra Sasnauskienė, docentė - VU Biomokslų institutas

6. Vytautas Smirnovas - vyresnysis mokslo darbuotojas – VU Biotechnologijos institutas

7. Kastis Krikštopaitis, BChI vadovas - VU GMC Biochemijos institutas

8. Raimondas Šiukšta, asistentas – VU GMC Biomokslų institutas

9. Rokas Abraitis, vyriausiasis specialistas - VU GMC Biotechnologijos institutas

10.Arvydas Lubys, socialinių partnerių atstovas - Thermo Fisher Scientific Baltics UAB

11.Juozas Daugvila, socialinių partnerių atstovas - UAB Linea Libera

12.Sabina Gračiova - studentų atstovė

13.Egidijus Kinderis - sudentų atstovas

14.Juozas Nainys - studentų atstovas

15. GMC direktorius dr. Gintaras Valinčius (ex officio)