Sidebar

Meno kolektyvai

Universitetas – tai ne vien studijos, bet ir visapusis tobulėjimas. Tad negailėk laiko ir rinkis veiklą ansambliuose, choruose, tea­tro trupėse, kapelose ar orkestruose – čia visada laukiami nauji nariai. Universiteto meno kolektyvai nuolat pasirodo konkur­suose ir festivaliuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

VU Dainų ir šokių ansamblis

Vilniaus universiteto Dainų ir šokių an­samblis – šaunus, lietuvių tautinį meną puoselėjantis kolektyvas, savo meno pro­gramose išreiškiantis šiuolaikišką požiūrį į senąsias mūsų tautos tradicijas. Dainų ir šokių ansamblis – tai muzikantai, daininin­kai, šokėjai.

Liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis“

Kolektyvo repertuare yra įvairių regionų ir laikotarpių muzikos, parengta įvairių pro­gramų, išleista plokštelė. Ansambliečiai ne tik groja, bet ir dainuoja, šoka, įtraukdami savo klausytojus į pasirodymų sūkurį.

VU folkloro ansamblis „Ratilio“

Tai jaunatviškas, tradicinę kultūrą puose­lėjantis studentų folkloro ansamblis, ku­riame sau vietą randa visi, neabejingi iš širdies dainuojamai senajai liaudiškai dai­nai, smagaus šokio sūkuriui bei tradicinių instrumentų garsams. Čia puikiai jaučiasi tiek gerai pažįstantys tradicinę kultūrą, tiek naujokai, siekiantys ją pažinti.

Mišrus choras „Gaudeamus“

Tai vienas seniausių ir žino­miausių Lietuvos studentų kolektyvų, aktyviai dalyvaujantis mūsų šalies ir tarptau­tiniuose festivaliuose bei konkursuose, iškilminguose universiteto renginiuose, koncertuojantis daugybėje pasaulio šalių scenų. Jaunatviškas ir solidus VU akademinis mišrus choras „Gaudeamus“ kasmet laukia naujų narių.

Merginų choras „Virgo“

Choras vienija įvairių specialybių studentes ir absolventes. Repertuaras apima tiek cho­rinės muzikos klasiką, tiek šiuolaikinę mu­ziką. 2009 m. „Virgo“ tapo Lietuvos chorų konkurso „Lietuvos balsai“ laureatu (4-oji vieta), o 2016 m. pelnė „Geriausio choro“ nominaciją tarptautiniame chorų konkur­se Minske.  

Choras „Pro musica“

Choras nuolat rengia naujas programas, gilinasi į įvairius muzikos sti­lius. Per savo gyvavimo istoriją kolektyvas pristatė renesanso ir baroko, ispaniškos bei amerikietiškos, Šiaurės Europos šalių kompozitorių muzikos programas.

VU pučiamųjų instrumentų orkestras „Oktava“

„Oktava“ yra turiningo laisvalaikio ir skam­bios muzikos derinys su džiazo, roko, funk‘o prieskoniais, nepamirštant ir sakra­linės bei maršų muzikos. Kelionės po visą Lietuvą ir užsienio šalis, koncertai geriau­siose mūsų šalies meno erdvėse praturtina orkestro veiklą.

VU kamerinis orkestras

VU kamerinio orkestro repertuare – nuo nedidelės apimties kamerinių kūrinių iki stambios formos baroko ir klasikos šede­vrų. Į orkestrą kasmet įsijungia nauji talen­tingi studentai, kuriems klasikinė muzika yra didžiausia atgaiva. Jų jaunatviškas muzikavimas susilaukia vis daugiau klau­sytojų dėmesio.

VU dramos trupė „Minimum“

VU teatro dramos trupė „Minimum“ – tai nuolat atsinaujinantis studentų teatras, nevengiantis rizikingų eksperimentų, ori­ginaliai traktuojantis klasiką. Ypač daug dėmesio skirta originalioms literatūros in­terpretacijoms.

{VU kinetinė teatro trupė}

Jei šiuolaikinio šokio kontekste galima kal­bėti apie alternatyvųjį meną, VU kinetinė teatro trupė tokia yra iki pat panagių. Tai nėra vien šokis ar vizualusis menas, ban­dant įsprausti į pernelyg plačius scenos menų rėmus. Šis teatras jau užsitarnavo nepataisomų alternatyvininkų statusą.

Vargonų studija „Unda Maris“

Ji vienija sudėtingiausią muzikos instrumentą ir muzikos instrumentų karalių mylinčius VU bendruomenės narius (studentus, dėsty­tojus, darbuotojus ir alumnus), kurie nori išbandyti savo rankų ir kojų galimybes prie didžiausių Lietuvos vargonų.

Daugiau informacijos apie VU Kultūros centro meno kolektyvus.