Sidebar

Socialinė sritis

Mokėjimas už mokslą

Anksčiau studijavau, bet nutraukiau studijas ir iš naujo įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą. Ar man gali užskaityti kai kuriuos jau atsiskaitytus dalykus? Jei taip, ar tada reikia už juos mokėti?

Taip, jau atsiskaitytus dalykus užskaityti gali, tam reikia kreiptis į dekanatą (studijų skyrių). Studijų kaina bus proporcingai mažesnė. Jeigu jau sumokėjai pilną kainą, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) dėl dalies pinigų grąžinimo.

Įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą, tačiau šiuo metu dėl finansų trūkumo negaliu sumokėti visos kainos. Ką daryti?

Kreipkis į savo fakulteto dekanatą (studijų skyrių) su prašymu atidėti mokėjimą. Tada susimokėti turėsi iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) arba gegužės 1 d. (pavasario semestre). Taip pat gali prašyti susimokėti dalimis, tik šiuo atveju pirmąją įmoką turi pervesti iki rugsėjo 30 d. sumokėdamas ne mažiau kaip 30% semestro kainos. Likusias dalis reikia sumokėti iki gruodžio 1 d. arba gegužės 1 d.

Skatinamosios stipendijos

Pavasario semestrą baigiau labai gerais balais. Prieš tai gavau stipendiją, bet už rugpjūtį ji pervesta nebuvo. Kodėl?

Iki rugpjūčio mėnesio stipendiją gavai už rudens semestro pasiekimus, stipendiją už rugpjūtį gausi rugsėjo mėnesį, jeigu Tau ji bus paskirta už pavasario semestro pasiekimus.

Ar iš akademinių atostogų grįžę studentai gauna stipendiją, jei ji jiems priklauso pagal rotaciją?

Gauna, bet tik tuo atveju, jei anksčiau (prieš akademines atostogas) to semestro metu stipendijos nėra gavę (t. y. išvis nesimokė to semestro, išėjo į akademines atostogas prieš jam prasidedant, arba mokėsi, bet dėl kažkokių priežasčių stipendijos negavo). Jeigu prieš išeidamas akademinių atostogų studentas gavo skatinamąją stipendiją, ir jam išėjus mokėjo už visą semestrą, grįžus antrąkart jam jau nebemokės.

Ateinantį semestrą planuoju išvykti pagal Erasmus mainų programą. Jei gerais balais pabaigsiu einamąjį semestrą, ar galėsiu būdamas užsienyje gauti skatinamąją stipendiją?

Taip, išvažiavusieji pagal mainų programas gali gauti skatinamąją stipendiją.

Finansinė parama

Ar galima kartu gauti skatinamąją ir (vienkartinę) socialinę stipendijas?

Taip, galima.

Ar galima kartu gauti skatinamąją ir vienkartinę tikslinę stipendijas?

Taip, galima.

Ar galima kartu gauti vienkartinę socialinę stipendiją bei socialinę stipendiją dėl lygaus arba mažesnio kaip 45% darbingumo lygio?

Taip, galima.

Ar galima kartu gauti socialinę stipendiją dėl lygaus arba mažesnio kaip 45% darbingumo lygio bei išmoką neįgaliesiems specialiesiems poreikiams tenkinti (56 €/mėn.)?

Taip, galima.

Kur ir kada bus galima sužinoti, ar gavau (vienkartinę) socialinę stipendiją?

Apie paskirtą socialinę stipendiją gali sužinoti prisijungęs prie savo paraiškos www.vsf.lt. Gavusieji socialinę stipendiją taip informuojami el. paštu. Sužinoti, ar gavai vienkartinę socialinę stipendiją, gali prisijungęs prie savo paskyros VU informacinėje sistemoje (www.is.vu.lt).

Teikiau prašymą vienkartinei socialinei stipendijai gauti. Kas bus rašoma mano paskyroje VU informacinėje sistemoje, jeigu ji man bus paskirta/nepaskirta?

Jeigu informacinės sistemos (www.is.vu.lt) skyrelyje „Socialinės išmokos“ atsirado užrašas „Vyksta XXX Eur“, reiškia, studentui buvo skirta XXX dydžio socialinė vienkartinė stipendija. Jei išlieka užrašas „nepaskirta“, vadinasi, vienkartinė socialinė stipendija studentui neskirta.

Ar studentas, esantis akademinėse atostogose, turi teisę gauti socialinę stipendiją arba vienkartinę socialinę stipendiją?

Socialinės stipendijos akademinėse atostogose esantis studentas gauti negali. Vienkartinę socialinę stipendiją – gali. Jos gali prašyti staiga pablogėjus finansinei padėčiai, nutikus nelaimei.

Paskolos

Ar galima per metus gauti daugiau nei vieną paskolą?

Galima, jei prašai skirtingų rūšių paskolų (pvz., išvažiuoji, todėl prašai ir paskolos studijoms užsienyje, ir paskolos gyvenimo išlaidoms padengti). Svarbu tik tai, kad paskolų suma neviršytų 385 BSI (14 630 €).

Kur galima sužinoti, ar gavau paskolą?

Prisijungus prie savo prašymo-anketos puslapyje www.vsf.lt.

Bendrabučiai

Noriu apsigyventi bendrabutyje, todėl nusiunčiau bendrabučio, kuriame noriu gyventi, administratoriui rašytinį prašymą. Ar jis bus priimtas?

Ne, tokios formos prašymas nebus priimtas, nes visa registracija yra atliekama el. būdu puslapyje www.bustas.vu.lt.

Noriu apsigyventi viename bendrabučio kambaryje kartu su draugu. Ar tai įmanoma? Jei taip, ką daryti?

Taip, įmanoma. Reikia kreiptis į savo bendrabučio administratorių.

Noriu bendrabučio kambario kitame bendrabutyje. Ar galiu pasikeisti?

Taip, gali. Reikia užsiregistruoti puslapyje www.bustas.vu.lt, pasirinkti, kuriame bendrabutyje kokio kambario nori, ir laukti savo eilės.

Ar man reikia eiti į ligonių kasą dėl privalomojo sveikatos draudimo?

Nereikia. Visus studentų sąrašus teritorinėms ligonių kasoms persiunčia Universitetas.

Birželio 12 d. gavau universiteto baigimo diplomą. Ar privalomasis socialinis draudimas vis dar galioja, ar reikia draustis pačiam?

Visi universitetą baigę studentai yra apdrausti iki baigimo metų rugpjūčio paskutinės dienos.

 

Akademinė sritis

Finansavimo peržiūrėjimas (rotacija)

Kada vyks artimiausia rotacija?

Naujoji rotacijos tvarka įsigalios nuo šių metų Rugsėjo 1 d., tačiau pirmoji rotacija bus vykdoma tik 2018 m. Rugsėjo 30 d.

Kaip aš galėsiu išsaugoti savo valstybės finansuojamą vietą?

Svarbiausia, reikia tenkinti gerai besimokančio studento sąvoką, tai yra studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

1) studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8;

2) studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;

3) studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Arba galima taip perteikti:

PUIKUS [8→10]

TIPINIS (5→8)

SLENKSTINIS (4→5]

Studijuoju valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje, mano studijų programoje yra valstybės finansuojamose (VF) vietose studijuojančių studentų, kurie netenkina gerai besimokančio studento sąvokos. Ar yra galimybė užimtų jų vietas?

Taip, po 2018 m. Rugsėjo 30 d. studentas, kuris netenkina gerai besimokančio studento kriterijų ir yra VF vietoje, neteks finansavimo ir jo „krepšelį“ galės perimti VNF vietos studentai, kurie tenkins gerai besimokančio studento kriterijus.

Dėl atsilaisvinusio „krepšelio“ studentus informuos padalinio administracija.

Aš dabar turiu akademinių skolų, nuo praeito semestro, ar 2017 m. Rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujai rotacijos tvarkai aš prarasiu valstybės finansuojamą vietą?

Ne, nes rotacijos tvarka nors ir įsigalios nuo 2017 m. Rugsėjo 1 d. tačiau pirmoji rotacija bus vykdoma tik 2018 m. Rugsėjo 30 d.

Girdėjau, kad su nauja rotacijos tvarka įsigalios ir nauja akademinės skolos sąvoka. Ar tai reiškia, kad visos dabar esančios akademinės skolos bus panaikintos nuo Rugsėjo 1 d. ?

Deja, bet iš anksčiau įgytos skolos nuo Rugsėjo 1 d. išliks akademinėmis skolomis

Kaip rotuojami studentai, grįžę iš Erasmus?

Jei studentas studijų semestro metu buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje, tai jis bus rotuojamas pagal paskutinio semestro pažymių vidurkį

Kaip sužinoti, kelintas aš esu rotacijoje?

Savo vietą rotacijoje gali sužinoti apsilankęs VU informacinėje sistemoje

Pasirenkamieji dalykai

Į ką turėčiau kreiptis, jeigu nespėjau laiku užregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?

Kuo skubiau kreipkis į padalinio administraciją. Nepasirinkus dalyko, studentas gauna  skolą.

Buvau pasirinkęs laisvųjų dalykų už 6 kreditus, nors reikėjo tik 3. O dabar duomenų bazėje vėl prašoma išsirinkti už 3 kreditus – jeigu nesirinksiu, bus įrašyta skola. Ar tie 3 papildomi kreditai bus įskaityti kitam semestrui?

Kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir paprašyk, kad turimus kreditus perkeltų į kitą semestrą – tik tada jie bus įskaityti.

Turiu surinkti 5  kreditus, tačiau noriu lankyti 3  kreditų dalyką. Ar man dar teks pasirinkti antrą  dalyką  po 3  kreditus?

Taip, turėsi pasirinkti antrą  dalyką  po 3  kreditus arba trūkstamą kreditą surinkti vėlesniame semestre. Negali surinkti nė vienu kreditu mažiau, nei nurodytas minimalus jų skaičius studijuojamoje studijų programoje.

Kur galiu užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?

Užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką gali apsilankęs VU informacinėje sistemoje ▸ PD registracija. Jei sistema nepateikia pasirinkimų, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir informuok apie galbūt įsivėlusią klaidą.

Grįžau po akademinių atostogų ir nesu pasirinkęs nei vieno pasirenkamojo dalyko. Ar turiu dar kartą rinktis dalyką, kurį buvau pasirinkęs prieš metus ir kurį išlaikiau, ar daryti nieko nereikia?

Nieko rinktis nereikia. Kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir pasakyk, ką mokeisi – dalykas bus užskaitytas.

Kursiniai, bakalauriniai darbai, praktika

Kas bus, jei nerasiu vietos praktikai?

Jeigu nesusirasi pats, vietą praktikai tau padės surasti Universitetas. Jeigu reikia pagalbos ieškant, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių).

Ar įmanoma apsiginti kursinį darbą rudenį (perlaikymų laikotarpiu), jei nespėjau parašyti laiku?

Taip, kursinį darbą galėsi apsiginti egzaminų perlaikymų laikotarpiu, tačiau tai turi suderinti su institutu .

Kas būna, jei neparašai ar neapsigini kursinio darbo?

Jei neparašai arba neapsigini kursinio darbo, gauni skolą ir kitais metais ją turi likviduoti.

Egzaminai

Kur bus paskelbta, kada vyks egzaminai, atidėti dėl ligos?

Dėl ligos atidėtų egzaminų laikymas vyksta dėstytojo ir studento individualiai sutartu laiku. Kai kuriais atvejais dekanatas nustato perlaikymų datas, todėl svarbu sekti informaciją fakulteto tinklalapyje.

Kada reikės laikyti egzaminą, jei per pavasario semestro egzaminų laikymo laikotarpį susirgau? Ar rugsėjo pradžioje, ar pasveikus birželio mėnesį?

Egzaminų laikymo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Taigi, pavasario egzaminų laikymo laikotarpio egzaminą reiktų laikyti rugsėjo mėnesį. Egzaminų laikymo tvarkaraštis yra sudaromas dėstytojo ir studentų susitarimu.

Apeliacijos

Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar yra galimybė peržiūrėti savo darbą?

Savo darbą peržiūrėti galima, tik reikia iš anksto susitarti su dėstytoju. Darbai institutuose  saugomi šešis mėnesius po egzamino laikymo. Jeigu ketini rašyti apeliaciją, rekomenduojame prieš tai peržiūrėti savo darbą.

Ar man praneš, kad apeliacija buvo patenkinta arba atmesta?

Taip. Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo el. paštu informuos apie šios komisijos sprendimą. Pagal Universiteto Studijų nuostatus, jokie studentui taikomi sprendimai negali būti laikomi galiojančiais, kol Ginčų nagrinėjimo komisija nepateikė galutinių išvadų.

Perlaikymai, skolos

Kada vyksta egzaminų perlaikymai?

Perlaikymai vyksta pirmas dvi naujo semestro savaites.

Ką daryti susirgus perlaikymo metu?

Pranešti dekanatui (studijų skyriui) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perlaikymo dienos ir sutartu laiku pristatyti neatvykimą pateisinantį dokumentą.

Jei pirmame semestre per pagrindinį egzaminų laikymo laikotarpį neišlaikiau  egzamino  ir  per perlaikymą nepavyko išlaikyti, ar dar turiu progą nemokamai perlaikyti šį dalyką rugsėjį?

Ne, tokios galimybės neturi – teks kartoti kursą, sumokėti už dalyko kreditus ir laikyti egzaminą arba pasirašyti eksterno sutartį ir laikyti egzaminą eksternu.

Ką daryti, jei tą pačią dieną turiu dviejų egzaminų perlaikymus? Ar galiu kurį nors egzaminą laikyti kitu metu? Į ką tokiu atveju kreiptis?

Gali tartis su dėstytojais – galbūt kuris nors leis perlaikyti egzaminą kitu metu.

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų? Kada skola yra laikoma akademine skola? Jei šį, pavasario, semestrą neišlaikysiu trijų ar keturių egzaminų, ar jau būsiu šalinamas, ar per pakartotinį egzaminų laikymo laikotarpį rudenį galėsiu sau ramiai viską perlaikyti?

Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų  skolų arba akademinių skolų, arba bendra jų suma viršija 15 kreditų, tad net jeigu neišlaikytum visų dalykų, dar turėtum antrą šansą per perlaikymus rudenį.

Skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

Akademinė skola- tai egzamino ar įskaitos perlaikymo neišlaikymas po pirmojo kurso pakartojimo

Kurso kartojimas

Ar reikia mokėti už kurso kartojimą neišlaikius įskaitos?

Reikia.

Už ką reikia mokėti kartojantiesiems kursą – ar tik už kreditus, ar ir už egzamino perlaikymą? Ką reikėtų daryti sumokėjus įmoką?

Kartojantieji kursą moka tik už kreditus – atskirai už egzamino laikymą mokėti nereikia. Sumokėjus įmoką reikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pateikti tai įrodantį kvitą.

Ar man reikės mokėti už kreditus, jeigu nesu gavęs praeito semestro laisvojo dalyko įskaitos? Jei taip, tai kada?

Taip, reikės mokėti, tačiau tik kitą semestrą (kai kartosi kursą).

Pirmą pusmetį buvau neprileistas prie egzamino ir dabar turėčiau kartoti to dalyko kursą. Ar prieš tai turiu gauti kokius nors dokumentus?

Jokių dokumentų gauti nereikia, tik pranešk dėstytojui, o kai pasirodys dekanato (studijų skyriaus) skelbimas, reikės susimokėti. Prieš laikydamas egzaminą dar turėsi gauti egzamino lapelį.

Akademinės atostogos, studijų sustabdymas, nutraukimas, grįžimas į studijas

Iki kada galiu paprašyti akademinių atostogų?

Akademinių atostogų prašyti galima bet kada.

Ketinu grįžti iš akademinių atostogų. Dekanate (studijų skyriuje) sakė ateiti rugpjūčio 27 dieną atnaujinti studijas, tačiau paskutinę rugpjūčio ir pirmą rugsėjo savaites būsiu užsienyje. Ar įmanoma atnaujinti studijas kitu laiku?

Gali ateiti ir šiek tiek anksčiau, kai tik dekanatas (studijų skyrius) bus grįžęs iš atostogų. Taip pat vietoj tavęs gali ateiti tavo įgaliotas asmuo ir atnešti viską, ko reikia (prašymą ir gydytojo pažymą).

Norėčiau atnaujinti studijas, bet kitoje studijų programoje. Ką reikėtų daryti?

Jeigu tavo senoji ir norima studijų programos skiriasi mažiau nei 15 kreditų ir esi įgyvendinęs savo senosios studijų programos visus 1 semestro reikalavimus, tereikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pateikti prašymą. Jei bus vietų, tave turėtų priimti. Jeigu skirtumas didesnis, prieš stodamas į naują specialybę laisvojo klausytojo teisėmis turėtum išsilaikyti tiek dalykų, kad programų kreditų skaičius nesiskirtų daugiau kaip 15 kreditų.

Nutraukiau studijas ir po metų vėl įstojau į pirmą kursą, tačiau vis dar esu praeitų metų studentų sąraše. Ką reikia daryti, kad būčiau išbrauktas iš praeitų metų sąrašo?

Nueik į dekanatą (studijų skyrių) ir pateik prašymą, kad būtum išbrauktas iš šio sąrašo.

LSP

Pamečiau LSP, ką daryti? Ar turėsiu mokėti baudą?

Pranešk apie tai savo fakulteto (centro/instituto) LSP koordinatoriui. Baudos mokėti nereikės, jeigu gaminsies naują LSP.

Baigiu studijas, kiek žinau, reikia atsiskaityti su Universitetu ir tam reikia LSP atiduoti Studentų atstovybei. Tačiau LSP seniai pamečiau ir naujo nesigaminau. Ką daryti?

Jeigu pametei LSP ir naujo nebesigaminai, teks susimokėti 37,65 Eur dydžio baudą. Įmokos kvitą atnešk į Studentų atstovybės padalinį savo fakultete arba Centrinį biurą (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis).

Ką daryti sulūžus LSP, nusitrynus nuotraukai bei atsiradus kitiems mechaniniams pažeidimams?

Lsp.lt sistemoje užsisakyti naujo LSP gamybą, o senąjį pažymėjimą grąžinti Studentų atstovybei dar prieš atsiimant naują LSP banke.

LSP buvo pamestas/pavogtas, tačiau netrukus atsirado.

Kreipkis į Studentų atstovybės padalinio savo fakultete LSP koordinatorių, kad būtų atšauktas LSP praradimo faktas.

Registruojantis www.lsp.lt rodo, kad toks asmuo (su tokiu asmens kodu) jau egzistuoja, arba toks el. paštas jau yra.

Studentai, kurie jau buvo sukūrę prisijungimą puslapyje neturi iš naujo kurtis paskyros. Tai galioja ir magistrantams, bandantiems registruotis iš naujo tęsiant studijas aukštesnėje pakopoje ar studentams, studijavusiems kitoje studijų programoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, kurios studentų pažymėjimus administruoja LSS.

Rodo būseną „LSP atsiėmimas banke” arba „Reikia pasirašyti LSP išdavimo sutartį banke”, nors LSP jau seniai atsiimtas.

Kreipkis į Studentų atstovybės LSP koordinatorių el. paštu .

Ar galima pažymėjimą pasidaryti vėliau?

Pažymėjimą galima užsisakyti bet kada. Tačiau prisimink, kad neturint pažymėjimo negalima naudotis bibliotekos paslaugomis, kitu inventoriumi, laikyti egzaminų. Taip pat nebus galimybės pasinaudoti LSP teikiamomis nuolaidomis.

LSP sistemoje rodoma senų studijų informacija (pvz., LSP numeris).

Kreipkis į Studentų atstovybės padalinio savo fakultete LSP koordinatorių dėl duomenų apie studijas atnaujinimo/įkėlimo.

Kur yra LSP numeris, o kur LSP blanko serija ir numeris?

LSP numeris nurodytas virš studento vardo, o LSP blanko serija ir numeris – kitoje LSP pusėje.

Esu pasirašęs laisvojo klausytojo sutartį. Ar galiu gauti LSP?

Deja, ne, kadangi, vadovaujantis VU nuostatais, laisvasis klausytojas neturi studento statuso.

Ar būdamas akademinėse atostogose/susistabdęs studijas, galiu turėti LSP?

Taip, kadangi studijas susistabdęs asmuo išsaugo studento statusą.