Sidebar

Doktorantūros studijos

 

Priėmimas į doktorantūros studijas Gyvybės mokslų centre 2019 m.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register nuo birželio 3 d. iki birželio 25 d. 12:00 val. Pateiktą prašymą stojantysis gali koreguoti iki birželio 25 d. 12:00 val. Stojantieji į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą Biologijos doktorantūros komitetui birželio 10–21 dienomis turi pateikti mokslinius projektus. Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Stojimo į doktorantūros studijas dokumentų pateikimo eiga:

 1. Sumokama stojamoji įmoka

Stojamoji studijų įmoka – 15 EUR. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti įmokos kvite.

Įmokų kvitai:

 1. Internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register pateikiamas prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos:
 • magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijos;
 • gyvenimo aprašymas;
 • dviejų tos krypties, į kurią stojama, mokslininkų rekomendacijos;
 • savo mokslo darbų (jeigu tokių yra) sąrašas ir kopijos;
 • asmens dokumento kopija ir, jei yra, pavardės keitimą liudijantis dokumentas.
 1. Dalyvaujama organizuojamame priėmimo į doktorantūrą posėdyje, kurie vyks:

Mokslo kryptis

Priėmimo į doktorantūrą posėdžio data

Priėmimo į doktorantūrą posėdžio vieta

Gamtos mokslai

Biochemija N 004

Birželio 26 d. 13 val.

VU Gyvybės mokslų centras (Saulėtekio al. 7, Vilnius), C549 auditorija

Biologija N 010

Birželio 28 d. 10 val.

VU Gyvybės mokslų centras (Saulėtekio al. 7, Vilnius), R206 auditorija

Biofizika N 011

Birželio 27 d. 9 val.

VU Gyvybės mokslų centras (Saulėtekio al. 7, Vilnius), R109 auditorija

Ekologija ir aplinkotyra N 012

Birželio 26 d. 11 val.

VU Gyvybės mokslų centras (Saulėtekio al. 7, Vilnius), C547 auditorija

Zoologija N 014

Birželio 28 d. 9 val.

VU Gyvybės mokslų centras (Saulėtekio al. 7, Vilnius), C129 auditorija

Technologijos mokslai

Chemijos inžinerija T 005

Birželio 26 d. 11 val.

VU Gyvybės mokslų centras (Saulėtekio al. 7, Vilnius), C537 auditorija

 

Biochemija N 004

Disertacijų tematikos ir vadovai

Nauji prognostiniai veiksniai ūmios mieloidinės leukemijos atvejais

Novel prognostic factors for acute myeloid leukaemia in adults

Dr. Veronika Borutinskaitė

(GMC Biochemijos institutas)

Netvarkių baltymų sąveikos su fosfolipidinėmis membranomis mechanizmo tyrimas

Interaction between misfolded proteins and phospholipid membranes

Dr. Rima Budvytytė

(GMC Biochemijos institutas)

Užląstelinės aplinkos įtaka kamieninių ląstelių savybių moduliavimui

Impact of extracellular environmet on stem cell properties

Dr. Virginija Bukelskienė

(GMC Biochemijos institutas)

Epigenetiniai veiksniai moterų reprodukcinio nevaisingumo atvejais

Role of epigenetic factors in female reproductive infertility

Prof. Rūta Navakauskienė

(GMC Biochemijos institutas)

Biokatalizės metodų taikymas regioselektyviai junginių sintezei

Application of Biocatalysis Methods for Regioselective Synthesis

Dr. Jonita Stankevičiūtė

(GMC Biochemijos institutas)

Modifikuoti nukleotidai fermentinei nukleorūgščių sintezei

Modified nucleosides for enzymatic synthesis of nucleic acids

Dr. Daiva Tauraitė

(GMC Biochemijos institutas)

Aldozių oksidoreduktazių atranka ir tyrimas

Selection and investigation of aldose oxidoreductases

Dr. Vida Česaitė

(GMC Biochemijos institutas)

Organai ant pagrindo: pririštos dvisluoksnės membranos, išskirtos iš žinduolių ląstelių

Organs on a chip: tethered bilayer membranes derived from mammalian cells

Dr. Gintaras Valinčius

(GMC Biochemijos institutas)

Mikrobiotos-žarnyno-smegenų ryšio svarba Alzheimerio ligos vystymuisi

Targeting the microbiota-gut-brain axis in Alzheimer’s disease

dr. Aurelijus Burokas

(GMC Biochemijos institutas)

Koreliacijų tarp ligandų jungimosi termadinaminių parametrų ir struktūrų paieška siekiant palengvinti vaistų kūrimą

Search for correlations between ligand binding structure and thermodynamics for improved drug design

Dr. Daumantas Matulis

(GMC Biotechnologijos institutas)

Parazitinių pirmuonių Hsp90 sąveikos su ligandais tyrimai

Study of ligands binding to parasitic protozoan Hsp90

Dr. Daumantas Matulis,

Dr. Egidijus Kazlauskas

(GMC Biotechnologijos institutas)

Struktūriniai ir biocheminiai naujų bakterinių priešvirusinių sistemų tyrimai

Structure and mechanism of novel bacterial antiviral systems

Dr. Giedrius Sasnauskas

(GMC Biotechnologijos institutas)

Struktūriniai ir funkciniai prokariotinių antivirusinių sistemų tyrimai

Structural and functional studies of prokaryotic antiviral defense systems

Dr. Giedrė Tamulaitienė

(GMC Biotechnologijos institutas)

Bakterijų antivirusinių apsaugos sistemų tyrimai

Studies of bacterial antiviral defense systems

Dr. Gintautas Tamulaitis

(GMC Biotechnologijos institutas)

Struktūriniai ir funkciniai prokariotinių Argonaute baltymų tyrimai

Structural and functional studies of prokaryotic Argonaute proteins

Dr. Mindaugas Zaremba

(GMC Biotechnologijos institutas)

Naujos dvigrandininių RNR virusų sistemos mielėse

New double-stranded RNA viral systems in yeast

Prof. Saulius Serva

(GMC Biomokslų institutas)

PARP šeimos baltymų funkcijos žmogaus vėžinių ląstelių atsake į frakcionuotos dozės jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį

Funcions of PARP family proteins during the response of human cancer cells after the treatment of fractionated dose ionizing radiation

Prof. Kęstutis Sužiedėlis

(GMC Biomokslų institutas)

Sinapsių genėjimo besivystančiose smegenyse glikobiologiniai aspektai

Glycobiology of synaptic pruning in developing brain

Dr. Urtė Neniškytė

(GMC Biomokslų institutas)

Priėmimo sąlygos

 1. Atrankos į Biochemijos mokslo krypties doktorantūrą procedūros metu yra vertinami pokalbis ir mokslinė patirtis.
 2. Vieną iš dviejų prašomų rekomendacijų stojantysis turi gauti iš pasirinktos tematikos vadovo.
 3. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos tema. Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, teorinį pasirengimą bei pradinius metodinius įgūdžius.

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Pokalbio įvertinimas (PĮ), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų

1 x (SV)

1 x (PĮ)

1 x (MD)

Minimalus balas

22

Biologija N 010

Disertacijų tematikos ir vadovai

Geobacillus genties sintetinamų lipolizinių fermentų fenotipo-genotipo erdvės tyrimai taikant baltymų inžinerijos strategijas

Investigation of genotype-phenotype spaces of lipolytic enzymes produced by Geobacillus bacteria via protein engineering strategies

Doc. Eglė Lastauskienė

(GMC Biomokslų institutas)

Geobacillus sp. bakterijų sintetinamų sidabro nanodalelių veikimo mechanizmo tyrimas ir jų panaudojimas žmogaus patogeninės odos mikrobiotos biokontrolei

Antimicrobial mechanism ofsSilver nanoparticles synthesized by eobacillus Genus bacteria for the biocontrol of the pathogenic human skin microbiota

Doc. Eglė Lastauskienė

(GMC Biomokslų institutas)

Motinos metabolinio statuso įtaka palikuonių neurovystymuisi

The role of maternal metabolic status for the neurodevelopment of the offspring

Dr. Urtė Neniškytė

(GMC Biomokslų institutas)

Nanodalelių genotoksiškumo tyrimai modelinėse sistemose in vitro ir in vivo

Analysis of genotoxicity of nanoparticles in model systems in vitro and in vivo

Prof. Juozas Rimantas Lazutka

(GMC Biomokslų institutas)

Reprodukcinių audinių transplantacijos ir brandinimo in vitro modelių kūrimas

Development of model for reproductive tissue transplantation and in vitro maturation

Dr. Živilė Gudlevičienė

(GMC Biochemijos institutas)

Indukuota triušių Meibomijaus liaukų disfunkcija, imituojanti sausų akių sindromą bandomųjų gyvūnų modelyje

Induced rabbit Meibomian gland dysfunction mimicking dry eye syndrome in experimental animals model

Dr. Giedrius Kalesnykas

(GMC Biochemijos institutas)

Mažų radiacijos dozių po Černobylio avarijos poveikio Lietuvos populiacijoje tyrimas

Impacts of Low-Dose Radiation in Lithuanian population after the Chernobyl accident

Dr. Giedrė Smailytė,

konsultantas – prof. Juozas Lazutka

(GMC Biomokslų institutas)

Imunologinio atsako į kiaušidžių vėžio chemoimunoterapiją žymenų paieška 

Search of biomarkers reflecting the immune response of ovarian cancer cell to chemoimmunotherapy

Dr. Vita Pašukonienė

(GMC Biomokslų institutas)

Virtualaus vėžio genų banko kūrimas naujų terapinių ir diagnostinių taikinių paieškai

Developing of virtual genetic biobank of cancer for novel diagnostic and therapeutic targets identification

Prof. Sonata Jarmalaitė

(GMC Biomokslų institutas)

 

Priėmimo sąlygos

 1. Atrankos į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą procedūros metu yra vertinami mokslinis projektas ir pokalbis.
 2. Mokslinis projektas rengiamas pasirinktos disertacijos tema. Jame turi būti: (1) apibūdinta ketinama nagrinėti mokslinė problema, aptarta tematikos tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje; (2) atskleistas pasirinktos tematikos aktualumas, naujumas ir perspektyvumas; parodyta, kaip gauti duomenys galėtų papildyti jau atliktus tyrimus; (3) suformuluotas darbo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai; (4) aptarti galimi tyrimo metodai ir eiga. Projekto apimtis iki 10.000 spaudos ženklų; jis turi atitikti bendruosius mokslinių darbų reikalavimus.
 3. Mokslinis projektas doktorantūros komitetui pateikiamas nuo birželio 10 d. iki 21 d. (imtinai) (adresas: VU Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, C229 kabinetas; telefonas 8(5)2398257; elektroninis paštas )
 4. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos tema, pristatant 7-10 minučių trukmės pranešimą. Pokalbis ir mokslinis projektas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, teorinį pasirengimą bei pradinius metodinius įgūdžius.

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimas (MPP), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 3 balų

1 x (SV)

1 x (MPP)

1 x (MD)

Minimalus balas

16

Biofizika N 011

Disertacijų tematikos ir vadovai

Ca2+ kanalų moduliatorių poveikio menturdumblių Nitellopsis obtusa membraninėms pernašos sistemoms tyrimas

Investigation of the effect of modulators of Ca2+ channels on membrane transport systems of characeaen Nitellopsis obtusa

Doc. Vilma Kisnierienė

(GMC Biomokslų institutas)

3D ląstelinių organoidų biovaizdinimas panaudojant teranostines nanoplatformas

Bio-imaging of 3D cellular organoids with theranostic nanoplatform

Prof. Ričardas Rotomskis

(GMC Biomokslų institutas)

Liuminescuojančių nanodarinių sąveika su biologiniais objektais bei jų nanotoksiškumo tyrimai

Toxicity and interaction of luminescent nanomaterials with biological objects

Prof. Ričardas Rotomskis

(GMC Biomokslų institutas)

Hormoninės kontracepcijos poveikio sveikų moterų nervų sistemos veiklai tyrimai psichofiziologiniais metodais

Psychophysiological investigation of the effect of hormonal contraceptives on healthy women nervous system functions

Prof. Osvaldas Rukšėnas

(GMC Biomokslų institutas)

Hormoninės kontracepcijos poveikio sveikų moterų socialinėms ir emocinėms funkcijoms tyrimai psichofiziologiniais metodais

Psychophysiological investigation of the effect of hormonal contraceptives on healthy women social and emotional functions

Prof. Osvaldas Rukšėnas

(GMC Biomokslų institutas)

Paviršiuje imobilizuotų fosfolipidų dvisluoksnių pažaidos antimikrobiniais peptidais tyrimas elektrocheminio impedanso metodu

Electrochemical impedance study of phospholipid membrane damage by antimicrobial peptides

Dr. Gintaras Valinčius

(GMC Biochemijos institutas)

Priėmimo sąlygos

 1. Priėmimas į Biofizikos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 27 d. 9 val. VU Gyvybės mokslų centre R109 auditorijoje (Saulėtekio al. 7, Vilnius).
 2. Atrankos į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą procedūros metu yra vertinami pokalbis ir mokslinė patirtis.
 3. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos tema. Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, teorinį pasirengimą bei pradinius metodinius įgūdžius.

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Pokalbio įvertinimas (PĮ), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 3 balų

1 x (SV)

1 x (PĮ)

1 x (MD)

Minimalus balas

16

Ekologija ir aplinkotyra 012

Disertacijų tematikos ir vadovai

Klimato kaitos įtaka teršalų imobilizacijai paviršinių vandens telkinių sedimentuose

Influence of climate change on immobilization of pollutants in sediments of surface water bodies

Doc. Gytautas Ignatavičius

Gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių įtakos automobilių susidūrimams su stambiaisiais gyvūnais Lietuvoje tyrimai

Research on the influence of natural and human factors on car collisions with large animals in Lithuania

Doc. Gytautas Ignatavičius

Kertinės ekosistemų rūšies socioekonominio priimtinumo modeliai

Models of socioeconomic acceptance of ecosystem key stone species

Prof. Alius Ulevičius

Smulkiųjų žinduolių įtakotas medžiagų ir energijos pernešimas tarp skirtingų ekosistemų panaudojant C ir N izotopus

Transfer of materials and energy between different ecosystems by small mammals using C and N isotope method

Prof. Alius Ulevičius

 

Priėmimo sąlygos

 1. Priėmimas į Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 26 d. 11 val. VU Gyvybės mokslų centre C547 auditorijoje (Saulėtekio al. 7, Vilnius).
 2. Atrankos į Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūrą procedūros metu yra vertinami pokalbis ir mokslinė patirtis.
 3. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos tema. Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, teorinį pasirengimą bei pradinius metodinius įgūdžius.

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Pokalbio įvertinimas (PĮ), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 5 balų

1 x (SV)

1 x (PĮ)

1 x (MD)

Minimalus balas

18

Zoologija 014

Disertacijų tematikos ir vadovai

Vabalų įvairovė negyvoje medienoje

Saproxylic beetle diversity in deat wood

Doc. Virginija Podėnienė

 1. Priėmimas į Zoologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 28 d. 9 val. VU Gyvybės mokslų centre C129 auditorijoje (Saulėtekio al. 7, Vilnius).
 2. Atrankos į Zoologijos mokslo krypties doktorantūrą procedūros metu yra vertinami pokalbis ir mokslinė patirtis.
 3. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos tema. Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, teorinį pasirengimą bei pradinius metodinius įgūdžius.

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Pokalbio įvertinimas (PĮ), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 3 balų

1 x (SV)

1 x (PĮ)

1 x (MD)

Minimalus balas

16

Chemijos inžinerija T 005

Disertacijų tematikos ir vadovai

Alzheimerio ligos biožymenų biojutiklių sistemų sintezė ir tyrimai

Development of bio-sensory systems for biomarkers of Alzheimer's disease

Dr. Aurelijus Burokas

(GMC Biochemijos institutas)

Transglutaminazės geno raiškos ir taikymo tyrimai

Investigation of transglutaminase gene expression and development of it's application

Dr. Inga Matijošytė

(GMC Biotechnologijos institutas)

Rekombinantinių biofarmacinių junginių sintezė mielėse pasitelkiant sintetinės biologijos įrankius

Synthetic biology tools for the production of recombinant biopharmaceuticals in yeast

Dr. Rasa Petraitytė-Burneikienė

(GMC Biotechnologijos institutas)

Baltymų amiloidinės agregacijos slopinimo mechanizmų tyrimai

Understanding inhibition of protein amyloid fibril formation

Dr. Vytautas Smirnovas

(GMC Biotechnologijos institutas)

Rekombinantinių amiloidogeninių baltymų ir peptidų raiškos ir gryninimo metodų kūrimas

Development of methods for expression and purification of amyloid-forming proteins and peptides

Dr. Vytautas Smirnovas

(GMC Biotechnologijos institutas)

 1. Priėmimas į Chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 26 d. 11 val. VU Gyvybės mokslų centre C537 auditorijoje (Saulėtekio al. 7, Vilnius).
 2. Atrankos į Chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą procedūros metu yra vertinami pokalbis ir mokslinė patirtis.
 3. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos tema. Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, teorinį pasirengimą bei pradinius metodinius įgūdžius.

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų

Pokalbio įvertinimas (PĮ), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų

1 x (SV)

1 x (PĮ)

1 x (MD)

Minimalus balas

22

 

 

Disertacijų tematikų aprašai.

 

Visa informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete yra paskelbta VU interneto tinklalapyje https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt

 

Dėmesio!

Kviečiame kandidatuoti į 4 m. trukmės pilnai finansuojamas doktorantūros studijas VU GMC Biochemijos institute, skirtas tyrinėti statinų pleiotropinį poveikį. Daugiau informacijos rasite: http://www.gmc.vu.lt/en/studies/phd-studies

Arba:

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos