Posėdis vyks š.m. gegužės 12 d. Gyvybės mokslų centre C-537 seminarų kambaryje. Posėdžio pradžia - 14 val.

 

GMC Priėmimo-atestacinės komisijos pirmininkas prof. S. Klimašauskas