Sausio 31 d. GMC lankėsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Mokslo ir technologijų komiteto ekspertai:

 

Mario Cervantes – Mokslo, technologijų ir inovacijų direktorato Mokslo ir technologijų politikos skyriaus vyriausiasis administratorius;
Alan Paic – Mokslo, technologijų ir inovacijų direktorato Mokslo ir technologijų skyriaus vyresnysis politikos analitikas;
Martin Borowiecki – Mokslo, technologijų ir inovacijų direktorato Mokslo ir technologijų skyriaus jaunesnysis ekonomistas.

 

Lietuva siekia tapti EBPO nare ir ekspertai analizuoja Lietuvos mokslo ir technologijų politiką bei rengia ataskaitą, pagal kurią bus vertinamas Lietuvos atitikimas EBPO instrumentams bei gerajai EBPO praktikai. Teigiama išvada yra viena iš būtinų sąlygų Lietuvos priėmimui į EBPO.

 

Ekspertai susipažino su Gyvybės mokslų centru, jo veiklomis, tarptautiniu bendradarbiavimu, apsilankė mokomosiose laboratorijose, Proteomikos centre (dr. M.
Valius). Domėjosi mokslo ir verslo ryšiais, susipažino su Bioinkubatoriaus veikla, kalbėjosi su įmonės Satimed vadovu ir darbuotojais.

 

Informaciją parengė prof. Eugenijus Butkus