„Žmonės yra efektyviausi informacijos perdavėjai ir kūrėjai visoje visatoje, kuri mums šiuo metu žinoma. Tai lemia vis gausėjančios informacijos perdavimo priemonės: kompiuteriai, tinklo technologijos. Analizė ir domėjimasis tuo, kas žmonių indėlį daro unikalų ir kaip jis papildo atsirandančias naujas technologijas, padės pasiruošti neišvengiamam procesui: ateityje į žmonių kasdienybę vis labiau skverbsis automatiniai įrenginiai, robotai. Be to, žmonių kompiuterijos pažanga – nauji metodai, kurie derina mūsų darbą su mašinomis, lems tai, kad su jomis būsime vis glaudžiau susiję“, – sako dr. Pietro Michelucci iš Žmonių kompiuterijos instituto (JAV).


Šis mokslininkas rugsėjo 12 d. VU Gyvybės mokslų centre anglų kalba skaitys paskaitą „Gyvenimas, visata ir informacijos perdavimas“. Jos pradžia – 14 val. R401 auditorijoje.


Pasak svečio, automatinių įrenginių įsigalėjimas lemia naujų gebėjimų atsiradimą, o bendros žmonių / mašinų sistemos bus pajėgios modeliuoti ir neįtikėtinu tikslumu nuspėti fizinius, biologinius ir socialinius procesus. Tai leistų spręsti problemas ir sprendimus priimti efektyviau. „Iš tiesų šios sistemos gali pavirsti į globalų organizmą, pajėgų įveikti sudėtingiausias problemas. Žmonių ir technologijų koevoliucija žada pažangias ateities technosocialines sistemas“, – teigia dr. P. Michelucci.


Jis yra Žmonių kompiuterijos instituto (JAV) įkūrėjas. Tai tarpdisciplininis, ne pelno siekiantis inovacijų centras, kurio tikslas – vystyti geriausias žmonių ir kompiuterių savybes derinančias sistemas. Mokslininkas taip pat yra „Žmonių kompiuterijos vadovo“ vyr. redaktorius ir žmonių kompiuterijai skirto žurnalo „Human Computation“ įkūrėjas.


Dr. P. Michelucci įgijo jungtinį kognityvinio mokslo ir matematinės psichologijos daktaro laipsnį Indianos universitete. Nuo 2006 m. dirbo patarėju įvairiose federalinėse mokslo įstaigose. 2014 m. pirmininkavo trijų dienų viršūnių susitikimui Vilsono centre (JAV). Šis susitikimas tapo kelrodžiu žmonių kompiuterijos tyrimams. Dr. P. Michelucci yra organizminės kompiuterijos, besiremiančios biomimikrijos principais, pradininkas, domisi naujų kolektyvinio intelekto metodų kūrimu. 2015 m. jis inicijavo „EyesOnALZ“ piliečių projektą bei „Stall Catchers“ žaidimą, skirtą su visuomenės pagalba pagreitinti Alzheimerio ligos tyrimus.