Sidebar

Herbariumas

Apie

Vilniaus universiteto herbariumas – praeities ir dabarties mokslo žinių lobynas ateičiai.

Kas yra herbariumas?

Herbariumas plačiąja prasme – mokslo institucija, kurioje kaupiamos, saugomos ir įvairiais metodais moksliškai tiriamos augalų ir grybų kolekcijos. Tai neišsenkantis neapdorotų duomenų šaltinis.

Herbariumo pavyzdžius daugiausia naudoja mokslininkai ir tyrėjai, analizuojantys augalų ir grybų identifikacijos, taksonomijos, nomenklatūros problemas. Be šios, jų klasikinės reikšmės augalų ir grybų taksonomijai, herbariumo pavyzdžiai yra labai svarbus duomenų šaltinis tiriant šių organizmų filogenetinius ryšius, analizuojant įvairius ekologijos ir fenologijos aspektus, retų rūšių populiacijų dinamiką, nustatant adventyvinių rūšių paplitimą, prioritetines teritorijas, skirtas augalų ir grybų apsaugai.

Herbariumas pačia siauriausia prasme – tinkamai sudžiovintų ir etiketuotų augalų kolekcija, t. y. specialiai surinktų ir sudžiovintų ar tirpaluose fiksuotų augalų rinkinys. Džiovinti augalų ir grybų pavyzdžiai arba jų dalys sudedami į specialius popierinius aplankus ar vokelius, pritvirtinama etiketė, kurioje nurodomas rūšies ar žemesnio rango taksono vardas, vietovė ir buveinės, kurioje pavyzdys buvo surinktas, tipas, gausumas, surinkimo data, rinkėjo ir taksoną identifikavusio asmens pavardė, vardas ir kiti duomenys.

Boletus

LychnisDiphasiastrum

Herbariumo pavyzdį gali sudaryti vienas visas augalas ar grybas, keli smulkūs augalai ar grybai arba vieno didelio augalo ar grybo dalys, iš kurių galima nustatyti jo tapatybę. Herbariumo pavyzdys – puiki mokslo komunikacijos priemonė, atspindinti mokslininko ieškojimų ir jo mokslo minčių raidos evoliuciją, turintis mokslinę, istorinę ir kultūrinę vertes.

Struktūra

 

Vilniaus universiteto herbariumą sudaro: pasaulio floros herbariumas (Herbarium Generale), Lietuvos floros herbariumas (Herbarium Lithuanicum), istorinės kolekcijos ir herbariumo muziejus. Herbariume saugomi ir tiriami induočių ir beindžių augalų bei grybų pavyzdžiai.

Herbarium Generale

bambukas gerasŠią kolekciją sudaro pasaulinės floros herbariumo pavyzdžiai. Tai nuolat pildoma užsienio šalių floros kolekcija.

 

Istorinė kolekcija

Ši kolekcija sukaupta iki XX a. pradžios. Ji itin svarbi moksliniu, istoriniu, etniniu ir kultūriniu požiūriais. Pripažinta regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (registracijos Nr. 45). Prie istorinės kolekcijos taip pat priskiriamos vienetinės, unikalios vardinės kolekcijos, sukauptos iki XX a. pradžios.

Knyga MR.jpg

Herbarium Lithuanicum

Šią kolekciją sudaro pavyzdžiai, pradėti kaupti XX a. pradžioje iš dabartinės Lietuvos teritorijos. Tai didžiausia ir nuolat pildoma kolekcija, atspindinti Lietuvos floros rūšių įvairovę ir jos pokyčius, įvairių taksonominių grupių augalų paplitimą mūsų krašte. Ši kolekcija – tai neišsenkantis mokslo duomenų apie Lietuvos florą archyvas. Žymi šios kolekcijos pavyzdžių dalis surinkta įvairių kartų studentų per botanikos lauko praktikas ir baigiamųjų darbų rengimą įvairiose Lietuvos vietovėse.

Juncus AustrijaLentynos

Herbariumo muziejus

Jis kaupia, saugo, tyrinėja ir visuomenei pristato botanikos mokslo vertybes. Rengia ekspozicijas, skirtas botanikos mokslo raidai universitete. Populiarina botanikos mokslo žinias. Supažindina visuomenę su augalų, samanų, dumblių ir grybų įvairove Lietuvoje.

Herbariumo muziejus lankomas tik iš anksto susitarus.

 

buteliukai geras

 

primula f geras

Lankymas

Herbariumo muziejus lankomas tik iš anksto susitarus.

Dėl mokslinių tyrimų, mokslinio darbo ar savanorystės kreiptis į Herbariumo vadovą.

 

Herbariumo vadovas dr. Mindaugas Rasimavičius

Tel. nr. 8 5 223 4355, 8 5 239 8263;

El. p. ,

Kabinetas V010

Saulėtekio al. 7, Vilnius

 

Herbariumo darbuotojai:

Dr. Jonė Rukšėnienė, tel. nr. 8 5 239 8251,8 5 223 4355, kabinetas V008

Dr. Jūratė Tupčiauskaitė, tel. nr. 8 5 223 4355, kabinetas V008