Sidebar

Mokslinės išvykos

09.3.3-LMT-K-712-07-0017 Kvalifikacijos kėlimo stažuotė Drekselio universiteto Gamtos mokslų akademijoje (JAV)

Projekto vykdytoja doc. Virginija Podėnienė

Projekto trukmė 2018-01-15–2018-02-04

Santrauka
Projekto tikslas – kelti kvalifikaciją stažuotėje Filadelfijoje (JAV), Drekselio universiteto Gamtos mokslų akademijos (tai viena seniausių biologinę įvairovę tiriančių Amerikos ir pasaulio institucijų) muziejuje, kuriame sukaupta didžiausia pasaulyje Tipuloidea priešimaginalinių stadijų kolekcija. Stažuotėje bus tiriamos naujos ir menkai žinomos Tipuloidea grupės, o bendradarbiaujant su žymiausiais amerikiečių specialistais bus pasikeista idėjomis, kaip patobulinti dabar jau esančius identifikacinius raktus, kaip geriau išnaudoti modernius molekulinius metodus diagnostiniams požymiams surasti. Šios idėjos bus panaudotos knygos „An introduction to the aquatic insects of North America“ skyriuje apie Tipuloidinius vabzdžių preišimaginalines stadijas, taip pat mokslinėse publikacijose.

zenklas 2015 04 13

09.3.3-LMT-K-712-06-0047 Dalyvavimas kongrese ISSMESSM2018 - World Meeting on Sexual Medicine 2018, Lisabona

Projekto vykdytoja Švitrigailė Grincevičienė

Projekto trukmė 2018-02-27–2018-03-04 

Santrauka
Projekto tikslas – kelti mokslines ir pedagogines kompetencijas dalyvaujant kongrese ISSMESSM2018 - World Meeting on Sexual Medicine 2018. Konferencijos metu mokslininkė pristatė pranešimą RELATION OF SEXUAL BEHAVIOR WITH EXTRA-GENITAL CANDIDA COLONIZATION IN WOMEN WITH RECURRENT CANDIDA VULVO-VAGINITIS (RVVC), analizuojantį moterų, sergančių recidyvuojančia vulvovaginaline kandidoze, blogo atsako į palaikomąją terapiją flukonazoliu rizikos veiksnius. Vienas iš jų – ekstragenitalinė Candida kolonizacijos rizika buvo vertinama atsižvelgiant į skirtingą moterų seksualinę elgseną. Nors tiesioji žarna ir burna laikomi Candida ekstragenitaliniais rezervuarais organizme, tačiau Candida transmisija nebuvo veiksnys, susijęs su prastesniu atsaku į palaikomąjį gydymą flukonazoliu. Konferencijoje mokslininkė ne tik pristatė savo tyrimų temas, dalyvavo diskusijoje, bet ir išklausė pranešimus, susijusius su seksualinės medicinos ir moterų sveikatos sritimis.

zenklas 2015 04 13

09.3.3-LMT-K-712-07-0018 Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Drekselio universiteto Gamtos mokslų akademijoje (JAV)

Projekto vykdytojas prof. Sigitas Podėnas

Projekto trukmė 2018-03-27–2018-04-30

Santrauka
Projekto tikslas – kvalifikacijos kėlimas Drekselio universitete, Filadelfija, JAV. Vizito metu bus susitikta su šio ir kitų JAV universitetų ir mokslo-tiriamųjų institucijų pedagoginiu personalu, mokslininkais, doktorantais. Susitikimuose pasidalyta patirtimi, aptartos bendradarbiavimo gairės, mainų galimybės, įsijungta į jų vykdomus projektus, pradėti nauji. Įgyta patirtis bus panaudota atnaujinant ir tobulinant biologijos bakalauro ir biologinės įvairovės magistrantūros studijų programas Vilniaus universitete, plečiant ir vystant bendradarbiavimą ir mainus tarp Drekselio universiteto ir Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro darbuotojų, doktorantų, pirmos ir antros pakopų studentų. Vizito metu bus įsijungta į kolegų iš JAV ir kitų šalių šiuo metu vykdomus projektus, pradėti nauji moksliniai projektai, skirti Šiaurės Amerikos, Europos ir Azijos gėlo vandens telkinių kokybės vertinimo, biologinės įvairovės apskaitos ir apsaugos problemoms spręsti. Kartu bus sprendžiami įvairių vandens vabzdžių grupių, svarbių vandens telkinių monitoringui, ekologijos, taksonomijos ir filogenijos klausimai. Mokslinis bendradarbiavimas bus tęsiamas grįžus į Lietuvą, o rezultatai bus paskelbti aukšto lygio moksliniuose žurnaluose.