Sidebar

Kiti

„Dalyvavimas Europos biotechnologijos kongrese ECB2018“

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų institute vykdomas projektas „Dalyvavimas Europos biotechnologijos kongrese ECB2018“, Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-06-0026. Projekto trukmė – 2018-03-21 – 2018 08 01. Projekto vykdytojas: dr. Renata Gudiukaitė.

Santrauka
Projekto tikslas – kelti mokslines ir pedagogines kompetencijas dalyvaujant 18-ajame Europos biotechnologijos kongrese ECB2018. Konferencijos metu mokslininkė pristatys pranešimą „Geobacillus sp. 95 as a source of enzymes with special characteristics: characterization of thermostable lipases, esterases, ureases and nitrate reductases“, apžvelgiantį termofilinio Geobacillus sp. 95 kamieno potencialą sintetinti pramonėje svarbius fermentus: lipazes, esterazes, ureazes ir nitratų reduktazes. Lipoliziniai fermentai sulaukia daug mokslininkų dėmesio dėl gebėjimo išlikti aktyviems organinių tirpiklių aplinkoje, nereiklumo kofaktoriams, termperatūrinio aktyvumo ir stabilumo, turi didelį biokatalizinį pritaikymo potencialą. Pranešime pristatomos ureazės yra svarbios biocementacijos procese, žemės ūkyje, o nitratų reduktazės neatsiejamos nuo nanodalelių sintezės padedant mikroorganizmams. Konferencijoje mokslininkė ne tik pristatys savo tyrimų temas, bet ir išklausys pranešimus, susijusius su pramoninės mikrobiologijos / biotechnologijos, baltymų inžinerijos ir sistemų biologijos sritimis.