Sidebar

Projektai

 

09.3.3-LMT-K-712-01-0126 „Naujų bakterinių priešvirusinių sistemų molekuliniai mechanizmai“

Santrauka
Šio projekto tikslas – išsiaiškinti dviejų naujų bakterijų antivirusinių sistemų, BREX ir prokariotinių argonautų (pAgo), molekulinius mechanizmus. Mes siekiame ištirti BREX ir pAgo antivirusines sistemas sudarančių baltymų struktūrą, funkcijas ir veikimo mechanizmus bei suprasti, kaip šios dvi skirtingos sistemos apsaugo bakterijas nuo virusų ir tam planuojame atlikti šių sistemų biocheminius, biofizikinius ir struktūrinius tyrimus. Šie tyrimai ne tik padės atsakyti į kertinius biologijos klausimus, pavyzdžiui, kaip šios neseniai surastos antivirusinės apsaugos sistemos apsaugo bakterijas nuo virusų, bet ir gali atverti naujus kelius molekulinių įrankių kūrimui.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas – dr. Virginijus Šikšnys.

Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2022 m. sausio 7 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

zenklas 2015 04 13

09.3.3-LMT-K-712-01-0080 „DNR polimerazių evoliucijos, pasiskirstymo genomuose ir struktūrinių bei funkcinių savybių tyrimai kompiuteriniais metodais“

Šio projekto metu bus vykdomi tyrimai, susiję su DNR polimerazių struktūromis, sąveikomis, funkcinėmis savybėmis ir evoliuciniais ryšiais. Bus siekiama: i) suklasifikuoti visas identifikuotas DNR polimerazes ir ištirti jų struktūrines bei funkcines savybes; ii) ištirti DNR polimerazių struktūrinius-funkcinius modulius bei DNR polimerazių funkcines ir evoliucines sąsajas su neseniai atrastomis bakterijų imuninėmis CRISPR-Cas sistemomis; iii) nustatyti DNR polimerazių ir jų funkcinių modulių rinkinius, koduojamus individualiuose organizmuose, ir suprasti šių rinkinių ryšius su globaliomis organizmo savybėmis, organizmo fiziologija ir aplinkos veiksniais.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas – dr. Česlovas Venclovas.

Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2022 m. sausio 7 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

zenklas 2015 04 13

 

09.3.3-LMT-K-712-01-0041 „Vienos molekulės top-seq - inovatyvi technologinė platforma ankstyvai neinvazinei vėžio ir kitų epigenetinių susirgimų diagnostikai“

Šiame projekte kursime inovatyvų technologinį sprendimą, būtiną neinvazinei epigenetinių ligų, ypač vėžio, diagnostikai. Sujungdami pažangias mikroskysčių technologijas ir unikalią kryptingą epigenetinių DNR modifikacijų sekoskaitą sukursime analitinę platformą individualių lcDNR molekulių DNR modifikacijų haplotipų analizei. Tai pagerins vėžio diagnostikos tikslumą. Kuriamas metodas atvers kelius gilesniam vėžio heterogeniškumo supratimui ir jo pritaikymui ankstyvai neinvazinei vėžio diagnostikai.

Projekto mokslinio tyrimo vadovė – dr. Edita Kriukienė.

Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2022 m. sausio 7 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

zenklas 2015 04 13

01.2.2-LMT-K-718-01-0008 „Naujos technologijos rekombinantinių alergenų kūrimui“

Šiuo projektu siekiama sukurti naują universalią baltyminių rekombinantinių alergenų raiškos ir gryninimo platformą bei paruošti atviros prieigos rekombinantinių alergenų banką (kolekciją), sudarytą iš gerai apibūdintų alergenų ir jų producentų, kurį bus galima nuolat papildyti ir panaudoti tolimesniems moksliniams, medicininiams ar taikomiesiems tyrimams. Projekto tikslas yra išvystyti pažangią molekulinę technologiją, siekiant maksimalaus potencialo alergijų diagnostikai ir imunoterapijai bei ilgainiui užtikrinant geresnę asmens ir visuomenės sveikatą.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas – dr. Gintautas Žvirblis.

Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2022 m. sausio 7 d.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

zenklas 2015 04 13

 

„Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai“

Mirtingumas vėlyvoje sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) stadijoje išlieka aukštas. Norint išvengti ŪP sukeliamų komplikacijų, būtina laiku įvertinti ŪP sunkumo lygį ir pritaikyti reikiamą gydymą. Projekto tikslas – gilus biocheminių procesų ištyrimas siekiant sukurti neinvazinių metodų platformą ŪP ankstyvajam ligos eigos prognozavimui ir diagnostikai. Sukurtais neinvaziniais metodais būtų galima greitai ir nesunkiai įvertinti ŪP eigos sunkumo laipsnį: lengvą (LŪP), vidutinio sunkumo (VŪP) ar sunkųjį (SŪP). ŪP mechanizmo tyrimas padės identifikuoti specifinius baltymus, kurie, kaip biožymenys, bus naudojami naujų neinvazinių ŪP diagnostikos ir prognostikos metodų kūrimui.

Projekto mokslinio tyrimo vadovė – dr. Julija Razumienė.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

zenklas 2015 04 13