Sidebar

GMC Taryba

Tarybos nariai

1. Rolandas Meškys, vyriausiasis mokslo darbuotojas – Biochemijos institutas

2. Saulius Serva, profesorius – Biomokslų institutas

3. Virginijus Šikšnys, vyriausiasis mokslo darbuotojas – Biotechnologijos institutas (Tarybos pirmininkas)

4. Daiva Baltriukienė, vyresnioji mokslo darbuotoja – Biochemijos institutas

5. Aušra Sasnauskienė, docentė – Biomokslų institutas

6. Vytautas Smirnovas, vyresnysis mokslo darbuotojas – Biotechnologijos institutas

7. Kastis Krikštopaitis, vyresnysis mokslo darbuotojas – Biochemijos institutas

8. Raimondas Šiukšta, asistentas – Biomokslų institutas

9. Rokas Abraitis, vyriausiasis specialistas – Biotechnologijos institutas

10. Arvydas Lubys, socialinių partnerių atstovas – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“

11. Juozas Daugvila, socialinių partnerių atstovas – UAB „Linea Libera“

12. Sabina Gračiova – studentų atstovė

13. Egidijus Kinderis – sudentų atstovas

14. Juozas Nainys – studentų atstovas

15. GMC direktorius dr. Gintaras Valinčius (ex officio)

Dokumentai

2018 m. balandžio 13 d. Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

1. Nutarimas dėl VU GMC Akademinės etikos komisijos

2018 m. kovo 8 d. virtualaus Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

1. Nutarimas dėl VU GMC nutarimo dėl „Priėmimo–atestacinės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo

2018 m. vasario 28 d. virtualaus Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

1. Nutarimas dėl VU GMC vardinės stipendijos skyrimo nuostatų tvirtinimo

2. VU GMC vardinės stipendijos skyrimo nuostatai

2018 m. sausio 29 d. Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

1. Nutarimas dėl VU GMC Doktorantūros mokyklos steigimo

2. VU GMC Doktorantūros mokyklos nuostatai

2017 m. lapkričio 23 d. Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

1. Nutarimas dėl VU GMC Tarptautinio lygio patarėjų tarybos nuostatų tvirtinimo

2. VU GMC Tarptautinio lygio patarėjų tarybos nuostatai lietuvių kalba

3. VU GMC Tarptautinio lygio patarėjų tarybos nuostatai anglų kalba

2017 m. lapkričio 13 d. virtualaus Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

1. Nutarimas dėl VU GMC studijų įmokų mažinimo pirmosios, antrosios ir papildomųjų studijų studentų tvarkos tvirtinimo

2. VU GMC studijų įmokų mažinimo pirmosios, antrosios ir papildomųjų studijų studentams tvarka

2017 m. spalio 26 d. virtualaus Tarybos posėdžio metu priimtas dokumentas:

1. Nutarimas dėl VU GMC ginčų nagrinėjimo komisijos 

2017 m. birželio 30 d. Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

1. Nutarimas dėl VU GMC Biomokslų instituto nuostatų tvirtinimo

2. VU GMC Biomokslų instituto nuostatai

2017 m. gegužės 25 d. Tarybos posėdžio metu priimti dokumentai:

1. Nutarimas dėl VU GMC Biotechnologijos instituto nuostatų tvirtinimo

2. VU GMC Biotechnologijos instituto nuostatai

3. Nutarimas dėl VU GMC Biotechnologijos instituto 2017 m. veiklos plano tvirtinimo

4. VU GMC Biotechnologijos instituto 2016–2018 metų veiklos planas

5. Nutarimas dėl VU GMC Biochemijos instituto nuostatų tvirtinimo

6. VU GMC Biochemijos instituto nuostatai

7. Nutarimas dėl VU GMC direktoriaus pavaduotojų tvirtinimo

***

VU GMC Tarybos darbo reglamentas

Nutarimas dėl priėmimo – atestacinės komisijos tvirtinimo

VU GMC direktoriaus rinkimų tvarkos aprašas