Sidebar

Taikomosios biokatalizės sektorius

Tyrimų kryptys

Taikomosios biokatalizės sektorius VU Biotechnologijos institute savo veiklą pradėjo 2010 m. spalį. Sektoriaus tyrimų sritys apima naujų biokatalizatorių paiešką, biokatalizatorių tobulinimą ir jų taikymą biokataliziniuose procesuose.

tbs

Pagrindiniai mūsų tyrimų objektai yra oksidoreduktazių ir hidrolazių klasėms priklausantys fermentai (įvairios prigimties lakazės, alkoholių oksidazės, ksilanazės, lipazės, proteazės ir kt.).

Sektoriuje, šalia fundamentinių tyrimų, didelis dėmesys skiriamas taikomiesiems darbams, glaudžiai bendradarbiaujama su įmonėmis. Vykdomi užsakomieji MTEP tyrimai:

 • Biologinės kilmės šalutinių žaliavų perdirbimas / apdorojimas / šalinimas arba pavertimas į aukštesnės pridėtinės vertės produktus biokataliziniais (fermentiniais) metodais arba taikant „žaliosios chemijos“ principus.
 • Biokatalizinių sistemų kūrimas ir taikymas analizei ir diagnostikai.
 • Mikroorganizmų identifikavimo, jų funkcionalumo nustatymo metodikų kūrimas.
 • Gamtinių ir rekombinantinių biokatalizatorių kūrimas.
 • Biokatalizatorių imobilizavimas ir taikymas technologiniams sprendimams.

p

Publikacijos

Veteikytė, R. Šiekštelė, B. Tvaska, I. Matijošytė. Sequential application of waste whey as a medium component for Klyuveromyces lactis cultivation and a co-feeder for lipase immobilization by CLEA method. Applied Microbiology and Biotechnology. 2017, 101:3617-3626.

Melvydas, I. Bruzauskaitė, G. Gedminienė, R. Šiekštelė. A Novel Saccharomyces cerevisiae killer strain secreting the X factor related to killer activity and inhibition of S. cerevisiae K1, K2 and K28 killer toxins. Indian Journal of Microbiology. 2016, 56(3): 335-343.

Gruškienė, V. Kairys, I. Matijošytė. CLEA-based immobilization of methylotropic yeast alcohol oxidase: influence on storage stability and reaction efficiency. Org. Process Res. Dev., 2015, 19 (12): 2025-2033.

Šiekštelė, A. Veteikytė, B. Tvaska, I. Matijošytė. Yeast Kluyveromyces lactis as host for expression of the bacterial lipase: cloning and adaptation of the new lipase gene from Serratia sp. J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 2015, 42: 1309-1317

Šulcienė, A. Karalius, I. Matijošytė. Chemo-enzymatic route for the production of biopolyol from rapeseed oil. Curr. Org. Chem. 2014, 18: 3037-3043

Kleinaitė, V. Jaška, B. Tvaska, I. Matijošytė. A cleaner approach for biolubricant production using biodiesel as a starting material. J. Clean Prod., 2014, 75:40-44

Veteikytė A., Aštrauskaitė M., Gruškienė R., Tekorienė R., Matijošytė I., "Secondary alcohol oxidase activity identified in genus of Pseudomonas isolated from the oil polluted soil“. Agricult. Biotechnol., 2013, 2 (2): 89-95

A. Tromp, I. Matijošytė, R.A. Sheldon, I.W.C.E. Arends, M.T. Kreutzer, J.A. Moulijn, S. de Vries, “Mechanism of laccase/TEMPO oxidation of benzyl alcohol”. ChemCatChem., 2010 (2): 827-833

Projektai ir bendradarbiavimas

 Projektai

 • COST Action CM1303: Systems Biocatalysis (2014-09-15–2017-11-19).
 • Sciex Junior Researchers‘ Felloship programos projektas IMMOZYME (k 13.101), University of Applied Sciences and Arts Northwestern, Bazelis, Šveicarija (2013-10-01–2014-04-01).
 • Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 m. programos projektas „Inovatyvaus biokatalizinio dėmių valiklio sukūrimas“ (FASTREMOVE). Projekto partneris – AB „Naujoji Ringuva“„Naujoji Ringuva“. Projekto trukmė – 2012-04-01–2013-11-01.
 • Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 m. programos projektas „Inovatyvios biotechnologijos sukūrimas bazinės alyvos gamybai“ (BIOLUBRICANT). Projekto partneris – UAB „Biocentras“„Biocentras“. Projekto trukmė – 2011-09-01–2013-11-01.

Inovaciniai čekiai (MITA):

 • Inovacinis čekis Nr. K-824-01-049 (2017 m. / 6 mėn), užsakovas ŽŪK „Pienas LT“.
 • Inovacinis čekis Nr. 31V- (2014 m. / 6 mėn), užsakovas UAB „Akses“.
 • Inovacinis čekis Nr. 43V-255 (2014 m. / 6 mėn), užsakovas UAB „Noventus“.
 • Inovacinis čekis Nr. 43V-10 (2013 m. / 6 mėn), užsakovas UAB „Lutora“.
 • Inovacinis čekis Nr. 31V-224 (2012 m. / 6 mėn), užsakovas  UAB „Chemopolis“.
 • Inovacinis čekis Nr. 31V-105 (2011 m. / 6 mėn), užsakovas  UAB „Nuostolių valdymas“.
 • Inovacinis čekis Nr. 31V-39 (2011 m. / 6 mėn), užsakovas UAB „PET group“.
 • Inovacinis čekis Nr. 31V-38 (2011 m. / 6 mėn), užsakovas UAB „Biocentras“.
 • Inovacinis čekis Nr. 31V- 72 (2010 m. / 3 mėn), užsakovas AB „Naujoji Ringuva“.

MTEP tyrimų sutartys su:

 • UAB „Bioenergy LT“.
 • AB „Amilina“.
 • UAB „Biorro“.
 • ŽŪK „Pienas LT“.
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU).

Bendradarbiavimo sutartys:

 • AB „Naujoji Ringuva“, „Fermentai ir jų panaudojimas detergentuose“ Nr. B1-560000-153.

Bendradarbiaujame su:

 • Turino universitetas (Italija)
 • Delfto technologijos universitetu (Nyderlandai)
 • Leideno universitetu (Nyderlandai)
 • Šveicarijos taikomųjų mokslų universitetu
 • Latvijos nacionaliniu medienos institutu
 • UAB „Probiosanus“
 • UAB „Vita Baltic“

LMT remiamos stažuotės ir konferencijos

 • Parama mokslinei konferencijai Multistep Enzyme Catalyzed Processes Congress (MECP2014), sutarties Nr. SF3-25 (pagal Nr. VIZ-KON-1011). Stendinis pranešimas: I. Matijošytė, A. Karalius, M. Šulcienė „Biopolyol production by a two step chemo-enzymatic synthesis“. 2014 m. balandžio 6–11 d., Madridas, Ispanija
 • Parama mokslinei konferencijai 6th International Congress on Biocatalysis (Biocat 2012), sutarties Nr. VIZIT-4-KON-381. Stendinis pranešimas: I. Matijošytė, E. Kleinaitė, R. Šiekštelė, B. Pudžiuvytė „Novel lipase from Serratia sp. for biolubricant production“. 2012 m. rugsėjo 2–6 d., Hamburgas, Vokietija
 • Parama mokslinei konferencijai Symposium on Biocatalysis and Biotransformations (Biotrans2011), sutarties Nr. KEL-007/2011. Stendinis pranešimas: I. Matijošytė, M. Aštrauskaitė, A. Veteikytė, R. Gruškienė, E. Kleinaitė „A novel biocatalyst for oxidation of secondary alcohols“. 2010 m. spalio 2–6 d., Sicilija, Italija

Darbuotojai

TBS

 

Sektoriaus vadovė dr. Inga Matijošytė
Tel. nr. 852234371
El. p.  

Prof. Gervydas Dienys
El. p.

Rimantas Šiekštelė
jaunesnysis mokslo darbuotojas
852239415

Milda Šulcienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
852239414

Aušra Veteikytė
biologė-tyrėja
852239414

 

 

 

2017–2018 metų studentai:

Gabija Aleknavičiūtė (molekulinės biologijos studijos)

Justinas Babinskas (chemijos studijos)

Mantas Baliukynas (mikrobiologijos ir biotechnologijos studijos)

Jokūbas Krutkevičius (mikrobiologijos ir biotechnologijos studijos)

Marius Petkus (mikrobiologijos ir biotechnologijos studijos)

Žymantas Venckus (mikrobiologijos ir biotechnologijos studijos)

 

Nuo sektoriaus įkūrimo pradžios parengta daugiau nei 20 bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų.