Sidebar

Zoologijos katedra

Apie

Šiuo metu Zoologijos katedroje dirba 3 profesoriai, 8 docentai, 3 lektoriai, 1 vyr.mokslo darbuotojas ir 4 specialistai, studijuoja 4 doktorantai. Kasmet baigiamuosius darbus katedroje ginasi apie 15 bakalauro ir 5 magistro studijų pakopos studentų.

Zoologijos katedros dabuotojai dėsto įvadinius bendrosios biologijos kursus įvairių bakalauro programų studentams, taip pat bestuburių ir stuburinių zoologijos, vystymosi biologijos, hidrobiologijos, evoliucijos teorijos, gyvūnų ekologijos, pedobiologijos, organizmų filogenijos ir sistematikos, biogeografijos, histologijos dalykus ir daug kitų kursų bakalauro ir magistro, ERASMUS studentams, veda mokomąsias lauko praktikas.

Zoologija

 

Tyrimų kryptys

 Zoologijos katedros mokslininkai tiria vandens ir sausumos ekosistemas, jų virsmus vykstant globaliems klimato pokyčiams. Tradiciškai susiformavusios tyrimų kryptys:

  • fauna ir jos paplitimas;
  • populiaciniai–ekosisteminiai gyvūnų tyrimai;
  • retų ir invazinių rūšių biologija;
  • gyvūnų elgsena ir ją lemiančios priežastys;
  • molekuliniai ir sistematiniai tyrimai;
  • biotoksiniai tyrimai.

Ichtiologija, hidrobiologija

Prof. K. Arbačiauskas, doc. V. Rakauskas, lekt. dr. E. Bukelskis, lekt. dr. A. Kaupinis,

Atliekami seliavinių ežerų žuvų bendrijų ir sykinių žuvų morfologinio kintamumo tyrimai, žuvų populiacijų, ežerų ichtiocenozių produktyvumo tyrimai. Taip pat tiriama kitų vandens invazinių ir nykstančių rūšių ekologija, vandens gyvūnų gyvenimo ciklų evoliucija, vandens organizmų mitybos tinklai.

Ornitologija, teriologija

lekt. dr. E. Bukelskis, lekt. S. Skuja, lekt. E. Tijušas, dokt. A. Kamarauskaitė

Ornitologijos srityje atliekami juodųjų gandrų ir pelėdų, kitų paukščių biologijos ir ekologijos tyrimai, prisidedama prie šių paukščių apsaugos.

Teriologijos srityje atliekami stambiųjų kanopinių žinduolių populiacijų tyrimai.

Malakologija

Doc. G. Skujienė, dokt. M. Adomaitis, vyr. spec. V. Kuznecova

Tai sausumos ir gėlo vandens moliuskų populiaciniai – ekosisteminiai tyrimai. Dėmesys skiriamas saugomų teritorijų moliuskų įvairovei, retųjų rūšių išsaugojimo problemų sprendimų paieškoms ir invazinių rūšių biologijos tyrimams, ieškant inovatyvių naikinimo būdų. Neretai vykdomi sistematiniai - filogenetiniai, ekologiniai, anatominiai, genetiniai, molekuliniai, biotoksiniai tyrimai.

Dipterologija

Prof. S. Podėnas, doc. V. Podėnienė, doc. R. Bernotienė, doc. A. Petrašiūnas, dokt. I. Gorban

Tiriami dabartiniai ir gintare randami tipuloidiniai dvisparniai (Tipulomorpha), jų preimaginalinės stadijos iš menko mokslininkų dėmesio sulaukusių regionų – Pietryčių Azijos, Afrikos ir kt. Taip pat atliekami kitų dvisparnių šeimų įvairovės ir paplitimo tyrimai Lietuvoje ir kitose šalyse (Liuksemburgas, Mongolija, Korėja, Taivanas, Vietnamas ir kt.), skiriamas dėmesys ligų sukėlėjus platinantiems dvisparniams – uodams, mašalams ir kt. Aprašyta apie 190 naujų mokslui šiuolaikinių ir fosilinių rūšių.

Afidologija

Prof. R. Rakauskas, doc. J. Turčinavičienė, vyr. m. d. dr. J. Havelka, dokt. J. Danilovas

Atliekami amarų faunistiniai ir biosistematiniai tyrimai (biologija, morfometrija, citogenetika, DNR sekos), tiriamas invazinių rūšių poveikis vietinėms amarų rūšims, taip pat atliekami menkai tirtų amarų grupių įvairovės ir ekologinės specifikos, vystymosi ciklų tyrimai.

Arachnologija ir parazitologija

Lekt. dr. M. Biteniekytė, doc. R. Aukštikalnienė, doc. A. Križanauskienė

Atliekami Lietuvos aukštapelkių vorų bendrijų tyrimai, o taip pat įvairių paukščių, kanopinių ir smulkiųjų žinduolių, žuvų parazitologiniai tyrimai.

 

Įranga ir laboratorijos

Studentai laboratorinius darbus atlieka vienoje mokomojoje, o moksliniams tyrimams skirtos 5 laboratorijos. Jose yra visa reikiama įranga molekuliniams tyrimams, anatominiams (preparavimo stalas), histologiniams (mikrotomas), biologiniams (klimatinės gyvūnų auginimo kameros) tyrimams, mikroskopavimo įranga su vaizdo fiksavimo sistemomis, prijungtomis prie kompiuterio, ir kt.

Zoologijos katedros mokslininkai vykdo įvairius užsakomuosius tyrimus, susijusius su jų moksline tematika; dalyvauja ekspertais įvairiose gyvūnų stebėsenų (vykdo aplinkos monitoringą) ir kitų institucijų darbuotojų apmokymo programose.

  

Projektai

Endemic species of Korea. 2013–2018. National institute of biological resources (NIBR), South Korea.

2012–2014 m. „Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai“, LMT registracijos Nr. LEK-12002.

2017–2020 „Centrinėje Europoje ant spygliuočių augalų gyvenančių amarų rūšių (Hemiptera: Adelgidae, Lachnidae) įvairovės ir ekologinės specifikos tyrimai“, LMT registracijos Nr. P-MIP-17-365.

Publikacijos

2008–2017 m. katedros darbuotojai paskelbė 85 mokslinius straipsnius, iš jų 46 Web of Science (WOS) sąrašo žurnaluose: „Zootaxa“ (IF 0,9), „Journal of Insect Conservation“ (IF 1,46), „Reviews in fish biology and fisheries“ (IF 3,5), „Molecular ecology resources“ (IF 5,626) ir kt.

2007–2016 m. katedros darbuotojai skaitė pranešimus 9 tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Darbuotojai

Vedėjas prof. Rimantas Rakauskas
Tel. nr. 852398264
El. p.  

 

Mantas Adomaitis
laborantas
Dr. Rasa Aukštikalnienė
lektorė
852398265
Dr. Marija Biteniekytė
lektorė
852398267
 
Doc. Egidijus Bukelskis
852398266
 
Dr. Jekaterina Havelka
vyresnioji mokslo darbuotoja
852398270
Nijolė Jasenovičienė
vyresnioji specialistė
852398269
Viktorija Kuznecova
laborantė, vyresnioji specialistė
852398270
 
Doc. Andrius Petrašiūnas
852398267
 
Prof. Sigitas Podėnas
852234430
 
Doc. Virginija Podėnienė
852234430 
 
Prof. Rimantas Rakauskas
852398264
  
Doc. Grita Skujienė
852398270 
 

Doc. Jurga Turčinavičienė
852398265
 

Rita Zaksaitė
vyresnioji specialistė
852398269