Sidebar

Ekologijos ir aplinkotyros centras

Apie

aplinkos tyrimoTyrimų tikslas – įvairių streso veiksnių poveikis ekosistemoms, jų kaitai ir aplinkos būklės vertinimas.

Tyrimų kryptys:

  • Gamtinės aplinkos komponentų užterštumo tyrimai ir antropogeninės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (dr. G. Ignatavičius, dr. S. Sinkevičius, dr. V. Oškinis, V. Valskys).
  • Aplinkos teršalų ir jų mišinių toksinio poveikio ir pavojaus ekosistemoms tyrimas panaudojant švytinčių mikroorganizmų testus bei biožymenis (dr. V. Kalcienė).
  • Kertinių rūšių poveikio ekosistemų struktūrai ir funkcionavimui tyrimai panaudojant distancinius metodus (GIS technologijos, automatinė registracija, telemetrija),  stabiliųjų izotopų metodus ir klasikinius lauko tyrimo metodus (dr. A. Ulevičius, G. Trakimas, dr. A. Samas).
  • Gyvųjų organizmų tarpusavio sąveikos infocheminėmis medžiagomis bei šių organizmų elgsenos tyrimai (dr. I. Nedveckytė).

Pagrindinės publikacijos

Balčiauskas L., Skipitytė R., Jasiulionis M., Trakimas G.,  Balčiauskienė L., Remeikis V. 2016. The impact of Great Cormorants on biogenic pollution of land ecosystems: Stable izotope signatures in small mammals. Science of the Total Environment, 565, 376–383.

Blažytė-Čereškienė L., Skrodenytė-Arbačiauskienė V., Radžiutė S., Nedveckytė I., Būda V., 2016. Honey bee infection caused by Nosema spp. In Lithuania. Journal of Apicultural Science, 60(2):. 77–87.

Būda V., Apšegaitė V., Blažytė-Čereškienė L., Butkienė R., Nedveckytė I., Pečiulytė D., 2016. Response of moth Plodia interpunctella to volatiles of fungus-infected and uninfected wheat grain. Journal of Stored Products Research, 69: 152–158.

Četkauskaitė A., Vosylienė M.Z., Kazlauskienė N, Kalcienė V. 2016. Wastewater and landfill leachate testing: acute toxicity biotest results evaluation. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management Vol. 24(2): 143–156.

Ignatavičius G., Valskys V., Bulskaya I., Paliulis D., Zigmontienė A., Satkūnas J. 2017. Heavy metals contamination in surface runoff sediments of urban area of Vilnius, Lithuania. Estonian Journal of Earth Sciences. No. 66(01), p. 13–20.

Kalcienė V., Četkauskaitė A. 2007. Environmental and synthetic sulfhydryl group inhibitors: effects on bioluminescence and respiration of Vibrio fischeri. ATLA: Alternatives to Laboratory Animals 35: 93–100.

Kalciene V., Dabkeviciene D., Cetkauskaite A. 2015. Binary mixture toxicity of AROCLOR 1248, oleic acid, and elemental sulfur to Vibrio fischeri luminescence. Journal of Environmental Science International Vol. 24 (11): 1541–1546.

Krams I. A., Niemela P. T., Trakimas G., Krams R., Burghardt G. M., Krama T., Kuusik A., Mand M., Rantala M. J., Mand R., Kekalainen J., Sirkka I., Luoto S., Kortet R. 2017. Metabolic rate associates with, but does not generate covariation between, behaviours in western stutter-trilling crickets, Gryllus integer. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences, 284: e20162481.

Lamsodis, R., Ulevičius A. 2012. Geomorphological effects of beaver activities in lowland drainage ditches. Zeitschrift für Geomorphologie, 54/4: 435–458.

Oškinis V., Ignatavičius G., Vilutienė V. 2013. An evaluation of wildlife-vehicle collision pattern and associated mitigation strategies in Lithuania. // Environmental Engineering and Management Journal. Iasi : Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi. Editura Politehnium., Vol. 12, no. 12, p. 2323–2330.

Samas A., Ulevičius A. 2015. Eurasian Beaver Building Activity Favours Small Mammals Common for the Forest. Baltic Forestry 2015 21(2): 244–252.

Skyrienė G., Ulevičius A., Samas A. 2011. Levels of helminth infection of small rodents in two interspersed habitats – the forest and beaver sites. Baltic Forestry. Vol. 17 (2): 299–307.

Trakimas G., Whittaker R.J., Borregaard M.K. 2016. Do biological traits drive geographical patterns in European amphibians? Global Ecology and Biogeography, 25(10):1228–1238.

Valskys V., Motiejūnas M., Ignatavičius G., Sinkevičius S. 2016. The contamination of Sventoji river bottom sediments by heavy metals in Ukmerge, Lithuania. Journal of Environmental Science International. The Korean Environmental Sciences Society. Vol 25 (1), p 1–10.

Valskys V., Valskienė R., Ignatavičius G. 2015 . Analysis and assessment of heavy metals concentrations in Nemunas river bottom sediments at Alytus city territory. // Journal Of Environmental Engineering And Landscape Management. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. Volume 23(02): 155–162.

Darbuotojai

Vedėjas prof. Alius Ulevičius
Tel. nr. 852398299
El. p.

 

Doc. Gytautas Ignatavičius
852234433
 

Dr. Virginija Kalcienė
asistentė, administratorė
852398750
 

Dr. Irena Nedveckytė
asistentė
852398750
Doc. Vytautas Oškinis
852234433
Jurgita Raudonytė
administratorė
852398204
Dr. Arūnas Samas
asistentas
852193222
Dr. Giedrius Trakimas
lektorius
852193222
 
Prof. Alius Ulevičius
852398299
 
Dr. Vaidotas Valskys
lektorius
Doc. Jonas Satkūnas
852332482