Sidebar

Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra

Apie

biochemijosirmolekul

Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra gyvuoja nuo 2012 m., Biochemijos  ir  biofizikos katedrai skilus į dvi: Biochemijos ir molekulinės biologijos bei Neurobiologijos ir biofizikos.

Daugybė katedros absolventų darbuojasi Gyvybės  mokslų centro institutuose, kitose Lietuvos bei užsienio mokslo ir  verslo įstaigose, garsina Lietuvą savo pasiekimais mokslo ir verslo srityse.  

Dalyvaujame vykdant I–III pakopų biochemijos ir I–II pakopų molekulinės biologijos studijas Vilniaus universitete, atliekame mokslinius tyrimus biochemijos, molekulinės biologijos ir ląstelės biologijos srityse.

http://www.bmbk.gf.vu.lt/

Tyrimų kryptys

biochemijosirmolekul2

Atsparumo chemoterapiniams vaistams ląsteliniai ir  molekuliniai mechanizmai

doc. Aušra Sasnauskienė

Tiriami įgyto atsparumo chemoterapiniams vaistams mechanizmai 2D ir 3D vėžinių ląstelių modelinėse sistemose: ląstelių žūtis ir autofagija, signalinių kelių reikšmė ląstelių išgyvenimui.

Mielių dsRNR virusai; Nukleotidiniai antivirusiniai junginiai

prof. Saulius Serva

Saccharomyces cerevisiae dvigrandininės RNR virusų tyrimai vykdomi naudojant naujausias genetinės medžiagos manipuliacijos bei analizės technikas, siekiant apibūdinti šių virusų reikšmę šeimininkui bei atskleisti evoliucinius koegzistencijos mechanizmus.

Nukleotidiniai retrovirusinių polimerazių slopikliai kuriami remiantis fundamentaliais fermentinės katalizės principais. Tyrimų tikslas – sukurti junginius, kurie funkcionuotų veikimo mechanizmų pagrindu ir būtų išskirtinai specifiški taikiniui.

Bakterijų atsparumo antibiotikams molekuliniai mechanizmai, streso atsakai ir patogenezė

prof. Edita Sužiedėlienė

Tiriami gram neigiamos patogeninės bakterijos ir jų molekuliniai mechanizmai, kurie lemia atsparumą naujų kartų antibiotikams, įsitvirtinimą ir plitimą klinikoje bei  kitose aplinkose, patogenezės  mechanizmai.

Projektai

biochemijosirmolekul3

Nacionalinė mokslo programa „Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ (2015–2018):

Projektai:

  • Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje (LSMU), VU ats. vykdytoja dr. J. Armalytė.
  • Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai (GTC), VU ats. vykdytojai prof. S. Serva, A. Konovalovas.

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“ (2015–2018):

Projektas:

  • Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika,

mikroRNRomika, klinika (VPC) VU ats.vykdytojai doc. A. Sasnauskienė, dr. V. Jonušienė.

Publikacijos

biochemijosirmolekul4

Kukcinavičiūtė E., Sasnauskienė A, Dabkevičienė D. et al.  Photochem Photobiol Sci, 2017;

Jurėnas D., Chatterjee S, Konijnenberg A. et al., Nature Chemical Biology, 2017;

Krasauskas R., Labeikytė D, Markuckas A. et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2016;

Skerniškytė J., Armalytė J, Kvietkauskaitė R et al. Int J Food Science and Technology, 2016;

Serva S., Lagunavičius A. Bioconjugate Chemistry, 2015;

Dabkevičienė D., Jonušienė V., Žitkutė V. et al. Medical Oncology, 2015;

Jurėnaitė M., Markuckas A., Sužiedėlienė E. J Bacteriology, 2013;

Povilonis J., Šeputienė V., Krasauskas R. et al. J Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2013

Darbuotojai

biochemijosirmolekul1

Lina Aitmanaitė 
vyresnioji specialistė, doktorantė
852398242
 

Dr. Julija Armalytė
vyresnioji mokslo darbuotoja
852398230 
 

Jolanta Bagvilė
vyriausioji specialistė
852398231
 
Prof. Eugenijus Butkus
 
Doc. Daiva Dabkevičienė
mokslo darbuotoja
852398224
 
Eigilė Eidėnaitė
laborantė
 

Aleksandras Konovalovas
vyresnysis specialistas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
852398242

Renatas Krasauskas
doktorantas, vyresnysis specialistas
852398230 
 

Eglė Kukcinavičiūtė
doktorantė, specialistė
 
Doc. Arvydas Markuckas
852398243
 
Ramutė Pagalytė
vyriausioji specialistė, vyriausioji laborantė
852398231 
 
Vida Piskarskienė
vyriausioji specialistė
852398224 
 
Prof. Saulius Serva
852398244
 
Jūratė Skerniškytė
doktorantė, vyresnioji specialistė
852398230 
 
Prof. Vytautė Starkuvienė
 
Doc. Aurelijus Zimkus
vyresnysis mokslo darbuotojas, vyresnysis specialistas
 
Zigmantas Žitkus
lektorius
852388241 
 
Prof. Kęstutis Sužiedėlis
vyriausiasis mokslo darbuotojas
852398231 
 
Algirdas Mikalkėnas 
specialistas
852398242 
 
Doc. Elena Bakienė
852398243
 
Doc. Violeta Jonušienė
mokslo darbuotoja
852398229 
  
Dr. Danutė Labeikytė
vyresnioji mokslo darbuotoja 
852398228 
 
Doc. Aušra Sasnauskienė
mokslo darbuotoja
852398225 
 
Prof. Edita Sužiedėlienė
852398226 
 
Emilija Karazijaitė
Laborantė