Sidebar

Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

Apie

navakausk

Moksliniai tyrimai

Skyriuje tiriami sveikų, vėžinių ir kamieninių ląstelių funkcionavimo molekuliniai mechanizmai, išaiškinant naujas vėžio terapijos ir regeneracinės medicinos galimybes. Tyrimai vykdomi modelinėse in vitro, ex vivo ir in vivo sistemose. Rezultatais siekiama prisidėti prie ląstelių terapijos ir regeneracinės medicinos bei individualizuotos vėžio terapijos.

Tyrimų kryptys:

  • in vitro ir in vivo modelinių žmogaus vėžio ir kamieninių ląstelių proliferacijos, diferenciacijos ir apoptozės signalinių sistemų reguliavimas
  • epigenetinis reguliavimas kamieninėse ląstelėse ir jų diferenciacijos metu
  • signalinių molekulių vaidmens nustatymas vykdant navikų gydymą chemoterapiniais vaistais

Mokslinių tyrimų paslaugos

  • vėžinių ir kamieninių ląstelių kultivavimas (išskyrimas, kultivavimas, apoptozė, diferenciacija)
  • tėkmės citometrija (pavyzdžio paruošimas ir analizė, ląstelės ciklo nustatymas ir paviršiaus žymenų analizė)
  • baltymų išskyrimas ir frakcionavimas 1D ir 2D sistemose
  • tikro laiko PGR analizė
  • epigenetinių veiksnių (histonų modifikacijos, DNR metilinimas) ląstelėse įvertinimas
  • chromatino imunoišsodinimas, citotoksiškumo ląsteliniuose modeliuose įvertinimas bei signalinių mechanizmų nustatymas

navakausk2

Pagrindinės publikacijos

2018 metai

Borutinskaitė, V., Virkšaitė, A., Gudelytė, G. and Navakauskienė, R., 2018. Green tea polyphenol EGCG causes anti-cancerous epigenetic modulations in acute promyelocytic leukemia cells. Leukemia & lymphoma, 59(2), pp.469–478.

 

2017 metai

Navakauskienė R. Combination Epigenetic Therapy. Handbook of Epigenetics. The new molecular and medical genetics. 2nd Edition, Edited by T.O.Tollefsbol, 2017, Chapter 41, p. 623-632, Elsevier ISBN: 978-0-12-805388-1.

Audrone V. Kalvelyte, Aušra Imbrasaite, Natalija Krestnikova, Aurimas Stulpinas. Adult Stem Cells and Anticancer Therapy. Advances in Molecular Toxicology, 1st Edition, Volume  11, Chapter Four.  Pages  124 – 202. Published date: 2nd October 2017. Edited by J.C. Fishbein and J.M. Heilman, Elsevier ISBN: 9780128125229

Abdelwahid, E., Stulpinas, A. and Kalvelyte, A., 2017. Effective agents targeting the mitochondria and apoptosis to protect the heart. Current pharmaceutical design, 23(8), pp.1153-1166.

Valiulienė, G., Stirblytė, I., Jasnauskaitė, M., Borutinskaitė, V. and Navakauskienė, R., 2017. Anti-leukemic effects of HDACi Belinostat and HMTi 3-Deazaneplanocin A on human acute promyelocytic leukemia cells. European journal of pharmacology, 799, pp.143-153.

 

2016 metai

Savickienė, J., Baronaitė, S., Zentelytė, A., Treigytė, G. and Navakauskienė, R., 2016. Senescence-associated molecular and epigenetic alterations in mesenchymal stem cell cultures from amniotic fluid of normal and fetus-affected pregnancy. Stem cells international, 2016.

Glemžaitė, M. and Navakauskienė, R., 2016. Osteogenic differentiation of human amniotic fluid mesenchymal stem cells is determined by epigenetic changes. Stem cells international, 2016.

Stulpinas, A., Imbrasaitė, A., Krestnikova, N., Šarlauskas, J., Čėnas, N. and Kalvelytė, A.V., 2015. Study of bioreductive anticancer agent RH-1-induced signals leading the wild-type p53-bearing lung cancer A549 cells to apoptosis. Chemical research in toxicology, 29(1), pp.26-39.

Abdelwahid, E., Kalvelyte, A., Stulpinas, A., de Carvalho, K.A.T., Guarita-Souza, L.C. and Foldes, G., 2016. Stem cell death and survival in heart regeneration and repair. Apoptosis, 21(3), pp.252-268.

Navakauskienė, R., Mori, M., Christodoulou, M.S., Zentelytė, A., Botta, B., Dalla Via, L., Ricci, F., Damia, G., Passarella, D., Zilio, C. and Martinet, N., 2016. Histone demethylating agents as potential S-adenosyl-L-methionine-competitors. MedChemComm, 7(6), pp.1245-1255.

Navakauskiene, R., Baronaite, S., Matuzevicius, D., Zaikova, I., Arlauskiene, A., Navakauskas, D. and Treigyte, G., 2016. Identification and Characterization of Amniotic Fluid Proteins Incident to Normal, Preeclampsia and Polyhydramnios Pregnancies. Current Proteomics, 13(3), pp.206-217.

 

2015 metai

Borutinskaitė, V. and Navakauskienė, R., 2015. The Histone Deacetylase Inhibitor BML-210 Influences Gene and Protein Expression in Human Promyelocytic Leukemia NB4 Cells via Epigenetic Reprogramming. International journal of molecular sciences, 16(8), pp.18252-18269.

Krestnikova, N., Stulpinas, A., Imbrasaite, A., Sinkeviciute, G. and Kalvelyte, A.V., 2015. JNK implication in adipocyte-like cell death induced by chemotherapeutic drug cisplatin. The Journal of toxicological sciences, 40(1), pp.21-32.

 

2014 metai

Navakauskienė, R., Borutinskaitė, V.V., Treigytė, G., Savickienė, J., Matuzevičius, D., Navakauskas, D. and Magnusson, K.E., 2014. Epigenetic changes during hematopoietic cell granulocytic differentiation–comparative analysis of primary CD34+ cells, KG1 myeloid cells and mature neutrophils. BMC cell biology, 15(1), p.4.

 

2013 metai

Kalvelyte, A., Krestnikova, N., Stulpinas, A., Bukelskiene, V., Bironaite, D., Baltriukiene, D. and Imbrasaite, A., 2013. Long‐term muscle‐derived cell culture: multipotency and susceptibility to cell death stimuli. Cell biology international, 37(4), pp.292-304.

Projektai

Dabar vykdomi

„Pacientui savitos plaučių vėžio heterogeninių ląstelių ex vivo modelinės sistemos sukūrimas priešvėžinių vaistų parinkimui personalizuotam gydymui“, (2017–2021), dr. A. Kalvelytė

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos investiciniai fondai, pagal priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (SMART)

Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje, (2015–2018), prof. R. Navakauskienė

Finansavimo šaltinis: valstybės užsakomieji tyrimai, pagal programą „Sveikas senėjimas
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslų taryba.


Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime, (2015–2018), dr. J. Savickienė

Finansavimo šaltinis: mokslininkų grupių projektai
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslo taryba.


Europos tyrėjų, atliekančių prekilinikinius su senėjimų susijusių ligų tyrimus naudojant pelių modelinę sistemą, tinklas (MouseAGE), (2014–2018), prof. R. Navakauskienė

Finansavimo šaltinis: COST
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslo taryba.


Tarpdisciplininis Europos bendradarbiavimo tinkas vykdant autofagijos tyrimus ir sklaidą (TRANSAUTOPHAGY), (2015–2019), prof. R. Navakauskienė

Finansavimo šaltinis: COST
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslo taryba.

 

Pasibaigę

Vaisiaus vandenų citologiniai, molekuliniai ir epigenetiniai tyrimai, (2013–2015), dr. G. Treigytė

Finansavimo šaltinis: mokslininkų grupių projektai
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslo taryba.


Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimas, (2012–2015), dr. B. Kurtinaitienė

Finansavimo šaltinis: valstybės užsakomieji tyrimai, pagal programą „Sveikas ir saugus maistas (NMP)
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslo taryba.


Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, (2011–2015), prof. R. Navakauskienė

Finansavimo šaltinis: Europos sąjungos investiciniai fondai, pagal priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.


Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika, (2011–2015), habil. dr. Narimantas Čėnas

Finansavimo šaltinis: Europos sąjungos investiciniai fondai, pagal priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslo taryba.


Cheminių metodų taikymas siekiant įveikti vėžinių kamieninių ląstelių atsparumą vaistams, (2011–2015), prof. R. Navakauskienė

Finansavimo šaltinis: COST
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslo taryba.

 

Darbuotojai

LMBS
Skyriaus vadovė

Prof. Rūta Navakauskienė
85 223 4409

 

Mokslo darbuotojai

Dr. Veronika V. Borutinskaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja
852234406
Dr. Audronė Valerija Kalvelytė
vyresnioji mokslo darbuotoja
852234407
Dr. Aušra Imbrasaitė
mokslo darbuotoja
852234416
Dr. Jūratė Savickienė
mokslo darbuotoja
852234406
Dr. Gražina Treigytė
mokslo darbuotoja
852234406
Dr. Natalija Krestnikova
jaunesnioji mokslo darbuotoja
852234407
 
Dr. Giedrė Valiulienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
 
   

 

Doktorantai

Aurimas Stulpinas
852234407
Sandra Baronaitė
852234416
Monika Gasiūnienė
852234412
 
Aida Vitkevičienė
852234412
 
Aistė Zentelytė
 
 

 

Darbuotojai

Daiva Andriūnienė
vyresnioji laborantė
852234414
 
Vilija Novikienė
laborantė