Sidebar

Bioorganinių junginių chemijos laboratorija

Apie

Bioorganinių junginių chemijos laboratorija yra neakademinis VU GMC Biochemijos instituto padalinys. Nuo įkūrimo ir iki šiol laboratorija dirba Mokslininkų g. 12 esančioje eksperimentinėje bazėje. Joje, be laboratorinių patalpų, yra organinės sintezės cechas ir autoklavinė – atskiras blokas, pritaikytas aukšto slėgio sintezės darbams.  

Bioorganinių junginių chemijos laboratorijos tyrimų sritis yra aminorūgščių ir jų darinių sintezė, makrociklinių ir linijinių polieterių sintezės metodų paieška bei technologijų kūrimas ir įvairių heterociklinių junginių sintezės, struktūros ir kitų savybių tyrimas. Nuo 2014 m. padalinio pagrindinis veiklos tikslas – vykdyti eksperimentinės plėtros ir taikomuosius mokslinius tyrimus organinės chemijos srityje, teikti užsakomosios sintezės tyrimų paslaugas. Šie tyrimai vykdomi bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio verslo subjektais, kurie yra suinteresuoti fundamentinių tyrimų rezultatų įdiegimu į praktiką. Mūsų bendradarbiavimo partneriai –  Ramidus  AB (Švedija),  Synthon Chemicals  GmbH  (Vokietija), Polypure  AS (Norvegija),  Bapeks SIA (Latvija), UAB Thermofisher Scientific Baltics  (Lietuva), UAB Elymus (Lietuva), UAB Biotecha (Lietuva),UAB Ekorama (Lietuva), UAB Vilniaus Ventos puslaidininkiai (Lietuva).

Dabartiniu metu mūsų padalinio veikla nuosekliai yra koncentruojama ties viena pagrinde koncepcija – laboratorija turi tapti jungtimi tarp tyrimų, atliekamų mokslinėse laboratorijose ir gamybos bei rinkos, atlikdama įvairaus masto bandomąją ikipramoninę gamybą.

Mūsų turima įranga, stikliniai, emaliuoti, nerūdijančio plieno reaktoriai (10-1600 L) ir katalizinio hidrinimo autoklavai (0,2-10 L), leidžia tirti cheminius procesus įvairiuose tūriuose.                               

Mokslininkams ir verslo atstovams mes siūlome įvairias paslaugas organinės sintezės srityje:

  • Cheminių junginių sintezės technologijų kūrimas ir optimizavimas.
  • Partnerių sukurtų cheminių procesų laboratorinių technologijų testavimas įvairiems produktų kiekiams – nuo gramų eilės iki šimtų kilogramų.
  • Įvairių klasių organinių junginių sintezės metodų tyrimas, daugiapakopių sintezės schemų kūrimas ir išbandymas.
  • Įvairių cheminių medžiagų užsakomoji sintezė moksliniams ir komerciniams tikslams nuo gramų iki šimtų kilogramų, priklausomai nuo junginių struktūros ir užsakovo poreikio.

Laboratorijoje susintetintų junginių sąraše – virš 200 junginių, skirtų moksliniams ir komerciniams tikslams:

O,N ir S-heterocikliniai junginiai
Tioliai, tioeteriai ir tioamidai
Stereoizomeriniai dipakeisto cikloheksano dariniai
Aromatinės karboksirūgštys
Aminorūgščių dariniai
Mono-ir dipakeisti cikliniai polieteriai
Aminonaftalensulfoamidai
Monodispersiniai polietilenglikolių dariniai
Fermentų kofaktoriai

 

Darbuotojai

bioorganiniu jung sk

Skyriaus vadovė

Dr. Regina Jančienė
8527290 58

 

Mokslo darbuotojai

Dr. Algirdas Palaima,
afiliuotasis vyresnysis mokslo darbuotojas
868677697
 
Dr. Zita Staniulytė
mokslo darbuotoja
852729058
 
Dr. Romualdas Sirutkaitis
jaunesnysis mokslo darbuotojas
852729058
 
 
Darbuotojai
 
Dr. Algirdas Klimavičius
vyr. specialistas
852729058
Jonas Meškauskas
vyresnysis specialistas
852729058
Ričardas Rozenbergas
vyresnysis specialistas
852729058
Stanislava Palaikienė
vyr. specialistė
852729058
Daiva Podėnienė
vyr. specialistė
Ilona Levutienė
vyresnioji laborantė
852729058
Ala Peteraitienė
vyresnioji laborantė
852729058
Olga Sivova
vyresnioji laborantė
852729058