Sidebar

Biologinių modelių skyrius

Apie

Biologinių modelių skyriuje vykdomi suaugusio organizmo kamieninių ląstelių ir jų taikymo regeneracinei medicinai tyrimai naudojant dvi modelines sitemas – in vitro (ląstelių kultūras) ir in vivo (bandomuosius gyvūnus). Skyriuje konstruojami karkasai, skirti dirbtiniams audiniams, vertinamas jų biologinis suderinamumas, analizuojamos kamieninių ląstelių ir paviršiaus struktūrų sąveikos, ląsteliniame ir molekuliniame lygyje tiriama kamieninių ląstelių diferenciacija. Keičiant karkasų cheminę sudėtį ir fizinius parametrus bei modifikuojant paviršių  siekiama kontroliuoti ląstelių elgesį, nukreipiant jį reikiamos diferenciacijos kryptimi. Sukonstruotos struktūros vertinamos in vivo – gyvūnų  organizme.

Skyrius turi modernią bandomųjų gyvūnų laboratoriją, kurioje auginami smuilkieji graužikai ir triušiai, čia yra ne tik gyvūnų laikymo patalpos, bet ir šiuolaikiškai įrengta gyvūnų operacinė, kasdieninių tyrimų ir bendros prieigos laboratorijos, pastaroji skirta visiems mokslininkams, turintiems teisę eksperimentuoti su gyvūnais. Gyvūnų laboratorijoje, panaudojant peles, atliekamasi širdies veiklos nepakankamumo tyrimas, vykdomi užsakomieji biologinio saugumo bei kiti tyrimai.

Gyvūnų laboratorija turi veterinarinio patvirtinimo numerius, suteikiančius teisę veisti, parduoti ir vykdyti eksperimentinį darbą su bandomaisiais gyvūnais. Personalas turi kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, suteikiančius leidimą vykdyti bandymus naudojant gyvūnus.

Pagrindinės publikacijos

2017 metai

Jarasiene-Burinskaja, R., Alksne, M., Bartuskiene, V., Voisniene, V., Burinskij, J., Cenas, N. and Bukelskiene, V., 2017. Study of the cytotoxic effects of 2, 5-diaziridinyl-3, 6-dimethyl-1, 4-benzoquinone (MeDZQ) in mouse hepatoma cells. EXCLI journal, 16, p.151.

 

2016 metai

Valiulienė, G., Treigytė, G., Savickienė, J., Matuzevičius, D., Alksnė, M., Jarašienė-Burinskaja, R., Bukelskienė, V., Navakauskas, D. and Navakauskienė, R., 2016. Histone modifications patterns in tissues and tumours from acute promyelocytic leukemia xenograft model in response to combined epigenetic therapy. Biomedicine & Pharmacotherapy, 79, pp.62-70.

Bogomolovas, J., Šimoliūnas, E., Rinkūnaitė, I., Smalinskaitė, L., Podkopajev, A., Bironaitė, D., Weis, C.A., Marx, A., Bukelskienė, V., Gretz, N. and Grabauskienė, V., 2016. A Novel Murine Model of Parvovirus Associated Dilated Cardiomyopathy Induced by Immunization with VP1-Unique Region of Parvovirus B19. BioMed research international, 2016.

 

2015 metai

Rutkunas, V., Bukelskiene, V., Sabaliauskas, V., Balciunas, E., Malinauskas, M. and Baltriukiene, D., 2015. Assessment of human gingival fibroblast interaction with dental implant abutment materials. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 26(4), p.169.

Bogomolovas, J., Brohm, K., Čelutkienė, J., Balčiūnaitė, G., Bironaitė, D., Bukelskienė, V., Daunoravičus, D., Witt, C.C., Fielitz, J., Grabauskienė, V. and Labeit, S., 2015. Induction of Ankrd1 in dilated cardiomyopathy correlates with the heart failure progression. BioMed research international, 2015.

 

2014 metai

Malinauskas, M., Rekštytė, S., Lukoševičius, L., Butkus, S., Balčiūnas, E., Pečiukaitytė, M., Baltriukienė, D., Bukelskienė, V., Butkevičius, A., Kucevičius, P. and Rutkūnas, V., 2014. 3D microporous scaffolds manufactured via combination of fused filament fabrication and direct laser writing ablation. Micromachines, 5(4), pp.839-858.

Baltriukienė, D., Sabaliauskas, V., Balčiūnas, E., Melninkaitis, A., Liutkevičius, E., Bukelskienė, V. and Rutkūnas, V., 2014. The effect of laser‐treated titanium surface on human gingival fibroblast behavior. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 102(3), pp.713-720.

 

2013 metai

Kalvelyte, A., Krestnikova, N., Stulpinas, A., Bukelskiene, V., Bironaite, D., Baltriukiene, D. and Imbrasaite, A., 2013. Long‐term muscle‐derived cell culture: multipotency and susceptibility to cell death stimuli. Cell biology international, 37(4), pp.292-304.

Danilevičius, P., Rekštytė, S., Balčiūnas, E., Kraniauskas, A., Širmenis, R., Baltriukienė, D., Bukelskienė, V., Gadonas, R., Sirvydis, V., Piskarskas, A. and Malinauskas, M., 2013. Laser 3D micro/nanofabrication of polymers for tissue engineering applications. Optics & Laser Technology, 45, pp.518-524.

Projektai

Dabar vykdomi

Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio, (2015 - 2018), dr. D. Baltriukienė

Finansavimo šaltinis: valstybės užsakomieji tyrimai, pagal programą "Sveikas senėjimas"
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslų taryba.


Kompozitinių karkasų, skirtų kaulo regeneracijai, kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo įvertinimas in vivo, (2015 - 2018), dr. V. Rutkūnas

Finansavimo šaltinis: mokslininkų grupių projektas, skirtas bendradarbiauti su JAV mokslininkais
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslų taryba.

 

Pasibaigę

Titino ligandų MuRF ir CARP reikšmė dilatuotame miokarde, (2014 - 2016), prof. V. Grabauskienė

Finansavimo šaltinis: mokslininkų grupių projektai
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslų taryba.


Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika, (2011 - 2015), habil. dr. Narimantas Čėnas

Finansavimo šaltinis: Europos sąjungos investiciniai fondai, pagal priemonę "Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai"
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslų taryba.


Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, (2011 - 2015), prof. R. Navakauskienė

Finansavimo šaltinis: Europos sąjungos investiciniai fondai, pagal priemonę "Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas"
Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.


Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos, vykdytojas - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, (2012 - 2015), prof. J. Kulys

Finansavimo šaltinis: Europos sąjungos investiciniai fondai, pagal priemonę "Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas"
Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.


Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas, (2011 - 2012), dr. E. Liutkevičius

Finansavimo šaltinis: mokslininkų grupių projektai
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslų taryba.

Darbuotojai

BMSkyrius 

Skyriaus vadovė

Dr. Virginija Bukelskienė
85 223 4408

 

Mokslo darbuotojai

Dr. Daiva Baltriukienė
vyresnioji mokslo darbuotoja
852234379
Rasa Jarašienė-Burinskaja
jaunesnioji mokslo darbuotoja
852234413
 

 

Doktorantai

Milda Alksnė
852234413
Evaldas Balčiūnas
852234415
 
Egidijus Šimoliūnas
852234415
 
Ieva Rinkūnaitė
852234413
 
   

 

Darbuotojai

Alvilė Ščerbavičienė
vyr. specialistė
852234417
Dalia Kulbienė
specialistė
852234414
Liudvika Vaškevičienė
laborantė
852234418
Vida Untanienė
laborantė
852234418